پژوهش – بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس- قسمت ۴

قرار گرفتن ایران در مجاورت کانون «هلال طلایی» (افغانستان و پاکستان) و مسیر ترانزیت مواد مخدر، ضعف در انسداد فیزیکی مرزهای شرقی و وجود محرومیت در آنجا، وجود محله های آلوده و جرم زا، پدیده حاشیه نشینی و مناطق خاکستری (مناطقی خارج از مهار دولت و دارای اقتصاد بیمار) نمونه‌هایی از ابعاد جغرافیایی است.عدم وجود …

مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر- قسمت ۹

گفتار اول: وکالت مطلق در طلاق در آراء فقهای امامیه:این مسأله که زن میتواند از جانب شوهر خود برای طلاق گرفتن وکیل باشد از دیر باز مورد توجه فقیهان بوده و نظرات مختلفی هم از سوی آنان ارائه شد و عدهای نیز موافق این شرط بوده وهستند.در فقه امامیه نیز در خصوص وکالت زوجه در …

مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر- قسمت …

۲-۱-۱: شرایط لازم در مورد زن یا مطلّقه:همانگونه که قبلاً اشاره کردیم طلاق یک عمل حقوقی یکجانبه و به اراده مرد است و اراده و اهلیت زن برای صحت طلاق شرط نیست. قانون مدنی در این راستا برای زن و مرد دو شرط را معین نمود: الف)پاکیزگی زن ب) جدایی جنسی زن و مردالف) پاکیزکی …

فایل دانشگاهی – مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر- قسمت …

ب ) سؤالات تحقیق:۱- آیا شرط ضمن عقد تفویض دائمی طلاق از ناحیه زوج به زوجه اساساً صحیح میباشد یا باطل؟۲- در صورت بطلان شرط تفویض دائمی، موجبات فساد و بطلان عقد را فراهم میآورد یا اینکه شرطی بلااثر است؟۳- آیا شرط ضمن عقد وکالت مطلق درطلاق از حکم شرط تفویض دائمی طلاق تبعیت مینماید؟ج) …

تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان- قسمت ۹

۲-۲-۹- سازوکارهای شناختی رفتاریعلاوه بر تشخیص دقیق ، مهم است عواملی را شناسایی کرد که بر پیدایش اختلال لجبازی – نافرمانی تاثیر می گذارند تا از این طریق بتوان درمان را به نحو مؤثرتری طراحی کرد . اگرچه برخی استدلال کرده اند که نشانه های شاخص اختلال لجبازی – نافرمانی و اختلال سلوک تنها از …