برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
علمی

مقاله درمورد دانلود شفاف سازی اطلاعات مالی و مسئولیت پذیری اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} شفاف سازی اطلاعات مالی 367/20 352 000/0 77550/0 7006/0 8504/0ساختار مالکیت 064/14 352 000/0 57932/0 5070/0 6516/0 افشای اطلاعات 430/1 352 000/0 74618/0 6738/0 8185/0ساختار... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

مقاله درمورد دانلود مسئولیت اجتماعی شرکت ها و شفاف سازی اطلاعات مالی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} گزارش های مبنی بر ساعات کار غیر انسانی، حقوق بسیار کم، شرایط کارناامن و غیر بهداشتی، استفاده از کودکان در تولیدات پوشاک،... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

مقاله درمورد دانلود شفاف سازی اطلاعات مالی و مسئولیت پذیری اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} مقدمهتصمیم گیری های اقتصادی نیازمند اطلاعاتی است که بتوان با کمک آنها منابع موجود و در دسترس را به گونه ای مطلوب تخصیص داد.... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

تحقیق رایگان درباره کیفیت گزارشگری مالی و حقوق صاحبان سهام

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} می کند:«استانداردهای خوب صورت های مالیای را تولید می کنند که رویداد های مالی را در دوره ای که آنها واقع شده اند گزارش نماید،... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

منبع مقاله درباره سرمایه گذاری بیش از اندازه و موسسات رتبه بندی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} شرکت هایی که پیش بینی شده است به ظاهر سرمایه گذاری مازاد بیشتر و قدیمی تری دارند بیشتر توسط تحلیل گران و موسسات رتبه بندی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

منبع مقاله درباره سرمایه گذاری بیش از اندازه و مکانیزم های حاکمیت شرکتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} این مقاله به این پرسش نیز می پردازد که کدام انحراف سرمایه گذاری غالب است. هدف بررسی واکنش قیمت کل به مشارکت در سطح شرکت با... متن کامل

By مدیر سایت, ago