ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت

: کودکی یکی از حساس ترین وسرنوشت ساز ترین دوره زندگی انسان است . شخصیت انسان و اساس خصوصیات اخلاقی وی در ابتدای کودکی خصوصاً در سنین اولیه عمر پی ریزی می شود. علاقه زیاد به یادگیری و انعطاف پذیری در مقابل رفتار پدر ومادر و اطرافیان ویژه مرحله خردسالی و قبل از قدم گذاشتن …

مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر- قسمت …

در مذهب حنفی، طلاق به توسط غیر زوج به سه صورت میتواند واقع شود:۱- به صورت وکالت: یعنی شوهر به فردی غیر از همسر خود وکالت دهد که زن او را طلاق دهد.۲- به صورت رسالت: که شوهر فردی را به نزد همسر خود بفرستد و به او پیام دهد که شوهرت گفت: اختاری ( انتخاب …

مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر- قسمت ۹

گفتار اول: وکالت مطلق در طلاق در آراء فقهای امامیه:این مسأله که زن میتواند از جانب شوهر خود برای طلاق گرفتن وکیل باشد از دیر باز مورد توجه فقیهان بوده و نظرات مختلفی هم از سوی آنان ارائه شد و عدهای نیز موافق این شرط بوده وهستند.در فقه امامیه نیز در خصوص وکالت زوجه در …

فایل دانشگاهی – مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر- قسمت …

ب ) سؤالات تحقیق:۱- آیا شرط ضمن عقد تفویض دائمی طلاق از ناحیه زوج به زوجه اساساً صحیح میباشد یا باطل؟۲- در صورت بطلان شرط تفویض دائمی، موجبات فساد و بطلان عقد را فراهم میآورد یا اینکه شرطی بلااثر است؟۳- آیا شرط ضمن عقد وکالت مطلق درطلاق از حکم شرط تفویض دائمی طلاق تبعیت مینماید؟ج) …

مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر- قسمت …

۲-۱-۱: شرایط لازم در مورد زن یا مطلّقه:همانگونه که قبلاً اشاره کردیم طلاق یک عمل حقوقی یکجانبه و به اراده مرد است و اراده و اهلیت زن برای صحت طلاق شرط نیست. قانون مدنی در این راستا برای زن و مرد دو شرط را معین نمود: الف)پاکیزگی زن ب) جدایی جنسی زن و مردالف) پاکیزکی …

توبه در قصاص- قسمت ۶

گفتار اول – مفهوم توبه در لغت و اصطلاحیکی از واژگان این تحقیق «توبه» است. که در این قسمت، مفهوم لغوی و اصطلاحی توبه را مورد بررسی قرار می دهیم.بند اول- مفهوم توبه در لغت:توبه را در لغت با عبارات گوناگون تعریف کرده اند که همه آنها دارای قدر جامع و مشترکی هستند.توبه: مصدر((تابَ))، در …