برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
علمی

مقاله درمورد دانلود شفاف سازی اطلاعات مالی و مسئولیت پذیری اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} شفاف سازی اطلاعات مالی 367/20 352 000/0 77550/0 7006/0 8504/0ساختار مالکیت 064/14 352 000/0 57932/0 5070/0 6516/0 افشای اطلاعات 430/1 352 000/0 74618/0 6738/0 8185/0ساختار... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

مقاله درمورد دانلود شفاف سازی اطلاعات مالی و مسئولیت پذیری اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} فرضیه اصلیشفاف سازی اطلاعات مالی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیرمعنی داری دارد.فرضیات فرعیساختار مالکیت شرکت برمسئولیت... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

منبع مقاله درباره سرمایه گذاری بیش از اندازه و موسسات رتبه بندی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} شرکت هایی که پیش بینی شده است به ظاهر سرمایه گذاری مازاد بیشتر و قدیمی تری دارند بیشتر توسط تحلیل گران و موسسات رتبه بندی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

منبع مقاله درباره نظریه های مرتبط با وجه نقد و سرمایه گذاری بیش از اندازه

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} در همین ارتباط، ثقفی و کردستانی (1383) در بررسی و تببین رابطه میان کیفیت سود و بازده غیرعادی انباشته سهام در شرکت هایی که... متن کامل

By مدیر سایت, ago