ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی

توسعه­ی پایدار مفهومی است که در سالهای اخیر به عنوان یک مسئله­ی جهانی به آن نگریسته شده است. این مفهوم، از دیدگاه­های مختلف موردبررسی قرارگرفته و نهادهای بسیاری کوشیده­اند از آن به­عنوان راهبردی مناسب جهت مقابله با چالش­هایی، نظیر افزایش جمعیت، تخریب زیست­محیطی، محدودیت منابع، نابرابری اجتماعی– اقتصادی، بیکاری، فقر و ناهنجاری­های اجتماعی استفاده کنند (صرافی، …

آگاهی از نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران

32 منطقه دارای کتابچه طرح مصوب و یا در حال تصویب منابع طبیعی (پارک جنگلی واگذار شده یادر حال واگذاری ) 5 منطقه نیز در خارج از سفر استانی هیات دولت مصوب گردید. با توجه و در نظر داشتن این امر که مهم ترین ویژگی مناطق نمونه گردشگری هدایت و مدیریت سرمایه ها و سرمایه …

پژوهش دانشگاهی – تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در …

۴۷ خطای آزمایشی (E) ۶۴/۷ ۰۱/۲۵ ۴۷/۲۹ ۶۵/۱۸ ۹۴/۲۲ ۶۸/۹ % CV ns، * و ** به ترتیب نشان دهنده عدم معنی دار بودن و معنی دار بودن در سطح ۵ و ۱ درصد می باشد. ۴-۲- نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات مربوط به علفهای هرز۴-۲-۱- تعداد کل علف های هرزنتایج نشان داد که …

تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت …

اسید هیومیک با کلات کردن عناصر ضروری سبب افزایش جذب عناصر شده و باروری خاک و تولید در گیاهان را افزایش می دهد (سبزواری و همکاران، ۱۳۸۸). به علاوه نفوذ پذیری غشاهای گیاهی و جذب ریز مغذی ها را افزایش می دهد. همچنین جذب نیتروژن خاک را افزایش داده و موجب تحرک بیشتر عناصر پتاسیم، …

سایت مقالات فارسی – تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت با علف …

در کلیه مراحل انجام این پایان‎نامه، در مواردی که به حوزه اطلاعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است اصل رازداری، ضوابط و اصول اخلاقی رعایت شده است.تاریخ:امضاء دانشجو:مالکیت نتایج و حق نشرکلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن ( مقالات مستخرج، کتاب، برنامه‎های رایانه‏ای، نرم‎افزارها و تجهیزات ساخته شده ) متعلق به …