پایان نامه حقوق

پایان نامه رایگان حقوق : وسایل ارتباط جمعی

آنان باشد. رسانه ها در واقع جهت پیشرفت بشر ایجاد گردیدهاند، اما به عینه میبینیم که سبب بسیاری از بزهکاری و بزهدیدگی کودکان همین رسانهها هستند. تأثیر نفوذ رسانهها نسبت به نهادهای اجتماعی به علت کثرت برخورد و جاذبه زیاد، بیشتر است و همین عوامل باعث شده است که کودکان خیلی سریع تحت تأثیر آموزههای آن قرارگیرند و در این خصوص کودکان و نوجوانان به علت حس کنجکاوی و وابستگی و علاقه زیاد به رسانهها، بیشتر از سایر اقشار جامعه از محتوای رسانهای متأثر میگردند و چنانچه محتوای رسانه ها حاوی مضامین جرم زا باشد، چه به صورت عامل تحریک و چه به صورت عامل تسهیل کننده، این افراد (کودکان) به سوی ارتکاب جرم سوق پیدا می کنند و در این رهگذر با توجه به تمایل افراد به برنامه های هیجانی ، معمولاً رسانهها (غالباً به خاطر جذب مخاطب) با ارائه برنامههای خشونتآمیز و هیجانی میتواند بیشترین اثر منفی را در تحریک مخاطبین خود به ارتکاب جرایم علیه اشخاص و اعمال خشونت و تحصیل اموال نامشروع ایجاد نماید.
رسانه های دیداری در عین حال که نقش های مختلفی می توانند داشته می باشند که به صورت عامل تحریک و تسهیل جرم و یا خود وسیله ارتکاب جرم باشند، میتوانند با در نظر گرفتن افکار و عقاید و راهکارهای جرم شناسان، اقتصاددانان، جامعه شناسان و همچنین مسؤلین انتظامی و قضایی به طرق مختلف، نقش مهمی در پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی ایفاء نمایند. البته باید بپذیریم که بازی های رایانه ای همانند بسیاری دیگر از پدیدههای عصر فناوری اطلاعات به زندگی ما و فرزندانمان راه پیدا کرده است که اگر بخواهیم آنها را نادیده بگیریم و فرزندانمان را از این بازیها محروم نماییم، حرص و ولع آنان برای دسترسی به این بازیها بیشتر می شود و اگر در خانه نتوانند بازی کنند به خانه دوستانشان میروند و اگر آنجا هم نتوانستند، به کافینتها و مکانهایی که میتوانند با رایانه بازی کنند، سر میزنند.

از سوی دیگر، اگر بخواهیم فرزندانمان را در این زمینه لجام گسیخته به حال خود بگذاریم، خطرهای روحی، روانی و جسمی آنان را تهدید میکند. لذا والدین و دست اندرکاران امور فرهنگی و آموزشی باید با برنامه ریزی صحیح راه را برای استفاده صحیح کودکان و نوجوانان از این بازیها هموار کنند و برای تحقق این امر:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ما خودمان باید بازار این محصولات را با تولیدات داخلی و بازیهایی همسو با فرهنگ اسلامی و ایرانیمان در دست بگیریم و حتی به کشورهای دیگر نیز این برنامهها را صادر کنیم. نکته دیگر این که حتی المقدور از ورود بازیهای غیرمجاز و مخرب به داخل کشور، توسط مراجع ذیصلاح ممانعت به عمل آید و به دنبال آن نظارت جدی والدین بر کار فرزندان با کامپیوتر در خانه، خصوصاً استفاده از بازیهای رایانه ای، اعمال شود و فرهنگ استفاده صحیح از بازی های رایانه ای به فرزندان آموخته شود.
بنابراین یافتههای تمام این تحقیقات نشان میدهد که اگر برنامههای رسانهها در راستای اهداف متعالی زندگی بشری باشند میتوانند یکی از عوامل تأثیرگذار در جلوگیری از بزهکاری و بزهدیدگی کودکان باشند ولی برنامههایی که به این اهداف توجه کافی نکنند میتوانند منجر به رواج خشونت و جنایت در بین کودکان شده که گاهی موجب بزهکاری کودکان و گاهی هم موجب بزهدیدگی کودکان می شود که در تمام این تحقیقات رسانههای گروهی به صورت کلی بر بزهکاری کودکان و کمتر بر بزهدیدگی کودکان بررسی شده اما دراین تحقیق نقش انواع رسانه های دیداری به صورت خاص همانند تلویزیون، سینما، بازیهای رایانهای و ماهواره بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان بررسی شده است.
با این وجود حاصل یافتههای خود را به صورت چند نکته و پیشنهاد هم متذکر میشویم:
1-رسانهها باید براساس تعامل اجتماعی عمل کنند؛ بدین نحو که از روانشناسی اجتماعی جامعه خود برای درک خواستههای جامعه و زمینه پذیرش اجتماعی ارائه یک برنامه استمداد کنند تا ساخت و ترکیب برنامههای آنها با بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه و خصوصیات فردی آنها سازگارتر و از روحیه و خواستههای صحیح جامعه مملو گردند و از طرفی می بایست دادههای فرهنگی را از جامعه گرفته و در قالبهای بدیع هنری در آمیخته و برنامهای باشکوه، دلپذیر، نشاط انگیز و متناسب با وضعیت اجتماعی مخاطبین برای اعتلای جامعه در جهات مختلف عرضه کنند.
2-با توجه به نقش انکارناپذیر رسانه های دیداری در پدیدههای بزهکارانه و بزهدیدگی نمیتوان قائل به سکوتی جانکاه شد. فلذا می بایست با هدفمند کردن رسانههای دیداری داخلی و کنترل هجمه رسانههای فراملی سعی در کاهش این آثار داشته باشیم. البته بدیهی است که استفاده از سانسور و ممنوعیت کاربرد تجهیزات، فیلترینگ، پارازیت و غیره زمانی میتواند سود آور تلقی شود که ابتدا با یک فرهنگ سازی وسیع و اشاعه باورهای غنی شهروندان خود را به یک سطح از اقناع و خود باوری برسانیم و به عبارتی خود قربانی هجوم خاموش ولی سرکش خواستههای اتباع سرزمینی خود نشویم.
3-باید افراد جامعه به اهداف برنامهریزان و تولیدکنندگان رسانه ها آگاه باشند، تا بتوانند اطلاعات دریافتی را حلاجی نمایند. قدرت رسانه ها در این است که مخاطبان نا خود آگاه با یک دیدگاه، رفتار و گفتار به خصوص هم آهنگ میشوند. فلذا آگاهی از شگردهای تولید برنامه، به خصوص در دنیای دیجیتال رسانهها که به صورت زیرکانهای به افکار، کردار و رفتار آدمی شکل می دهد، نقش به سزایی در این امر دارد.
4-ایجاد شبکههای مخصوص و نشریاتی اختصاصی برای دوره کودکی با برنامههای جذاب ولی در چهارچوب منویات اسلامی و میهنی خواهد توانست از گرایشات به سوی رسانههای مشابه خارجی بکاهد که برای این کارها باید تدابیر مختلفی انجام شود که اجمالاً بدانیم که بهرهگیری از قوانین جامع و مانع جزایی، آموزش عمومی و انجام خدمات محیطی جهت کاهش فرصتهای مجرمانه (پیشگیری وضعی) اصلاح برنامههای فرهنگی، اجتماعی، انجام تغییرات و بهبود شرایط اجتماعی، توجه به گروهها واقشار آسیب پذیر، اعمال سیاست های اصلاحی، بازپروری و کنترل تکرار جرم، تلاش در جهت ایجاد تعهد و وابستگی افراد جامعه در راستای کاهش جرم، افزایش آگاهی افراد جامعه با هدف کاهش شرایط بزهدیدگی، سیاستهای پیشگیرانه در راستای محوریت خود کنترلی افراد جامعه و برنامهریزی، دخالت آگاهانه در کنترل جرم و غیره از جمله این تدابیر به شمار میآید (مرادی مدیران 1391، 192).

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه حقوق درباره :حاکمیت دولت ها

2-2- مبانی نظری و تاریخچه تحقیق
دراینجا وسایل ارتباط جمعی و پدیده هایی را که در برمیگیرد، ایجاد ارتباط جدید در مرحله صنعتی، خصلت رسانه های ارتباط جمعی، کارکرد های رسانهها و همچنین تأثیرات رسانه ها بررسی میشود که سیر تاریخی از تمام رسانهها را در برمیگیرد که این موارد مشترکات بین تمام رسانهها میباشد. در ادامه به مصادیق رسانهها به همراه تاریخچه ای از آنها پرداخته تا به تاریخچه رسانه های دیداری که شامل تلویزیون، سینما، بازیهای رایانه ای و ماهواره میباشد میرسیم که توضیح داده خواهد شد و در آخر هم تاریخچه بزهکاری و بزهدیدگی کودکان مورد بررسی قرار میدهیم.

2-2-1 وسایل ارتباط جمعی
حدود چند دهه است که جامعه شناسی رشته جدیدی پیدا کرده است، رشتهای که به وسایل ارتباط جمعی مربوط میگردد. اما این تفکیک و تمایز موضوعی مسائل بسیاری را مطرح میکند. ارتباط و اطلاع از نظر تاریخی دو پدیده همسان تلقی می شوند که انسان از طریق آنها به واقعیت پی می برد. شناخت انسان از خود و طبیعت و محیط پیرامونش بدون مبادله اطلاعات و ارتباطات ممکن نیست. با این حال به تعریف لغوی و اصلاحی ارتباط و بعد به مسائل مربوط به ارتباط جمعی خواهیم پرداخت.
2-2-1-1 تعریف لغوی ارتباط
واژه ارتباط معادل Communication می باشد که از ریشه لاتین Communis به معنای اشتراک گرفته شده است. این کلمه به زبان فارسی به صورت مصدر عربی باب افتعال به کار میرود که در لغت به معنی پیوند دادن و ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معنای پیوند، پیوستگی و رابطه کاربرد دارد (معین 1342، 189).
لازم به ذکر است که پژوهشگران ارتباطات ، میان واژه ارتباط به معنای مفرد Communication و واژه ارتباطات به معنای جمع Communications تفاوت قایل هستند. کلمه ارتباطات به صورت جمع در علوم ارتباطات، به معنای مطالعه پیرامون ابزار و لوازم فنی این پدیده به کار میرود، حال آنکه معنای این واژه به صورت مفرد بیانگر فرآیندی است که در آن پیام از پیام دهنده، به پیام گیرنده منتقل میشود. به عبارت دیگر به گردش بین فرستنده و گیرنده پیام مربوط میشود که به لحاظ لغوی واژه ارتباط را میتوان به معنای بستن چیزی با چیزی دیگر و مواصلت کردن نیز معنی کرد (دهخدا 1377، 1643: 2).
2-2-1-2 تعریف اصطلاحی ارتباط
از واژه ارتباط تعاریف گوناگونی در علوم مختلف، ارائه گردیده است. حال برای آن که مفهوم آن روشن تر شود تنها به ارائه تعاریفی چند به این زمینه می پردازیم:
مفهوم ارتباط در دائره المعارف عمومی فیشر چنین تعریف شده است : ارتباط به مفهوم گستردهی آن برای بیان هر نوع انتقال اطلاعات به کار میرود؛ در یک مفهوم دقیقتر، انسان از مفهوم ارتباطات یک جریان دو سویه تفهیم و تفاهم بیان در موجود زنده را درک میکند. ارتباط بین دو انسان، نوعی رفتار اجتماعی است که از مفهوم فاعلیت یک قطب تا فهم احساس و رفتار قطب دیگر گسترده است. ارتباطات، نوع خاصی از رفتار اجتماعی یا رفتار مقابل است که طی آن مفهوم مورد نظر مستقیماً به کمک علامات مختص به موضوع، به یکدیگر منتقل میشود (اشتانباخ 1368، 55).
ادوین امر محقق بنام علوم ارتباطات در رساله خود، ارتباط را چنین تعریف نموده است: ارتباط عبارت است از فن انتقال اطلاعات و افکار و رفتارهای انسانی از یک شخص به شخص دیگر است. به طور کلی هر فرد برای ایجاد ارتباط با دیگران و انتقال پیام های خود به آنها از وسایل گوناگون استفاده میکند. مثلاً وقتی انسان میخندد، شادی خود را با نگاه و لبخند به دیگران نشان میدهد، به همین ترتیب هنگامی که انسان به دیگری نامه مینویسد، مقصود خود را به شکل محبتی بیان میکند و با او رابطه برقرار میسازد (معتمدنژاد 1355، 7).
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که ارتباط، نشانگر فرآیندی است که در آن اطلاعات، عقاید و افکار مردم، هم از طریق تماس مستقیم و هم از طریق مجراهای مختلف صورت می پذیرد. به عبارت سادهتر، اطلاعات از طریق ارتباط انتقال مییابند. در برقراری ارتباط، پیوسته هدفی وجود دارد و فرد برای دریافت آگاهی بیشتر با دیگران ارتباط برقرار میکند. در واقع به زبانی سادهتر در پرتو همین ارتباط است که فرد به مهارت های تازه و طرز تفکر و رفتارهای جدید دست مییابد. برای درک بیشتر لازم است که با درآمدی بر ابزارها و عناصر نوین ارتباطی، پدیدههای در برگیرنده وسایل ارتباط وسایل ارتباط جمعی را بررسی کنیم.
2-2-1-3 اصطلاح وسایل ارتباط جمعی چه امور و پدیده هایی را در بر میگیرد
در جهان امروز، اصطلاح وسایل ارتباط جمعی اعم از مطبوعات، سینما، رادیو، تلویزیون و فناوریهای نوین ارتباطات و اطلاعات بویژه اینترنت را در بر میگیرد و با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و تبادل افکار عمومی سهم بسزایی در پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری ایفاء میکنند. فراوانی جمعیت، تمرکز گروههای وسیع انسانی در شهرهای بزرگ، شرایط خاص تمدن صنعتی و پیچیدگی وضع زندگی اجتماعی و تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کنونی نیاز به آگاهی از رویدادهای جاری را افزایش می دهد به گونه ای که پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی همگی لازم و ملزوم یکدیگر شده اند.
نگاهی به تحولات تاریخی رسانهها در قرن 21 نشانگر آن است که تفکر انسان تا چه حد به ابزارهای ارتباطی، از زبان به عنوان نخستین وسیله ارتباطی گرفته تا ابزارهای پیچیده انتقال

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود رایگان پایان نامه حقوق در موردمالیات بر درآمد
]]>

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *