Posted on: Posted by: Comments: 0

مهمترین نکته ها درباره پیچ رولپلاک نما بدون داربست

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان پیچ های ۶ تا ۸ سانتی متری گالوانیزه، رولپلاک پروانه ای یا مخصوص به همراه دریل معمولی یا گاها دریل های مخصوص برای برخی سنگ ها، ابزار اصلی کار پیچ رولپلاک سنگ نمای ساختمان هستند. البته طناب راپل هم تکمیل کننده این پکیج است که سرویس کاران به وسیله این طناب در ارتفاع ساختمان حرکت می کنند و برای هر سنگ به تعداد پیچی…

Posted on: Posted by: Comments: 0

بررسی نقش معلم خصوصی فیزیک در آموزشگاهها

      در این مقاله نتایج یک پروژه تحقیقاتی در مورد معلم خصوصی فیزیک ارائه شده است تدریس خارج از رشته در دبیرستانهای ایرانی معلمان به تدریس موضوعاتی می پردازند که آموزش کمی برای آنها دارند آموزش. در طول چند سال گذشته ، معلم خصوصی فیزیک مشکل خارج از حوزه است تدریس به یک موضوع برجسته در حوزه آموزش تبدیل شده است و اصلاحات و نتایج این تحقیق بوده…

Posted on: Posted by: Comments: 0

پایان نامه مدیریت درباره مدل سه بخشی تعهد سازمانی

این مدل که توسط می‌یر و آلن[۱] (۱۹۹۱)ارائه گردیده از تمایز بین تعهد نگرشی و رفتاری فراتر رفته است. محققین مذکور استدلال کرده‌اند که تعهد به عنوان یک حالت روانی حداقل دارای سه جزء قابل تفکیک است که نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد. به نظر می‌رسد که کلیه تعاریف ارائه شده در زمنیه تعهد در برگیرند این سه موضوع کلی می‌باشند: وابستگی عاطفی…

Posted on: Posted by: Comments: 0

تناسب اهداف فردی سازمانی:

تعهد زمانی اتفاق می‌افتد که افراد تلاش در زمینه اهداف و ارزشهای سازمان را گسترش می‌دهند. پرسشنامه تعهد سازمانی (OCQ) که بوسیله پورتر و همکارانش بوجود آمده یک عملیاتی سازی اولیه در خصوص این تعریف است. این رویکرد و اشکال آن بوسیله افراد زیر مورد استفاده قرار گرفته است (انگل، پری ۱۹۸۱: بارتل[۱]، ۱۹۷۹: پیتمن، استیرز ۱۹۸۴ شرمن، ۱۹۸۱).   علاوه بر طبقه بندی فوق الذکر به بعضی از تعاریف…

Posted on: Posted by: Comments: 0

خرید اینترنتی فایل پایان نامه : مدل اثر بخشی هرسی – بلانچارد و کاربرد آن در تصمیم گیری

۲مدل اثر بخشی هرسی – بلانچارد و کاربرد آن در تصمیم گیری   ویلیام آر . ردین، اولین کسی است که با طرح نظریه سه بعدی خود در تحلیل رهبری بر ابعاد دوگانه مدلها پیشین بعد اثر بخسی را اضافه می‌نما ید. وی بر این اعتقاد است که یک قالب برتر، قالبی است که قابلیت انطباق با شرایط مختلف را داشته باشد و افزودن بعد اثر بخشی بر آوردنده این…

Posted on: Posted by: Comments: 0

دانلود پایان نامه مدیریت : مدل‌های جسورانه

کهن در کتاب خود سه مدل رهبری را مورد بحث قرار می‌دهد. اول مدیر بعنوان یک تکنیسین و دوم مدیر بعنوان رهبر ارکستر که این مدل از مفروضات جسورانه ناشی می‌شوند. سوم مدیر بعنوان توسعه دهنده.   مفهوم مدلهای جسورانه در نظر وی چنین است: مدیران آمریکایی تصورات جسورانه‌ای را درباره رهبری در سر می‌پروانند (بردفورد و کهن: ۱۹۸۴). بر اساس این دو نوع رهبری مدیران آمریکایی فکر می‌کنند که…

Posted on: Posted by: Comments: 0

یعنی ادراک هر فرد از میزان نفوذی که بر تصمیم‌گیری دارد در مقایسه با میزان نفوذ واقعی وی در تصمیم‌گیری (وروم ۱۹۵۹) .   اگرچه همزمان با پیدایش گروه‌های انسانی و سازمانها، موضوع مشارکت مورد توجه قرار گرفت ولی، تا مراحل اولیه انقلاب صنعتی در سالهای آغازین قرن نوزدهم به این موضوع اهمیت زیادی داده نمی‌شد. تحقیقات و بررسیهای فردریک تیلور ولیلیان گیلبرت سبب شد تا اهمیت مدیریت در اداره…

Posted on: Posted by: Comments: 0

دانلود پایان نامه مدیریت درباره نظریه دموکراسی

نویسندگان پیشگام در زمینه مدیریت سازمان‌های صنعتی و تجارتی بر تمرکز قدرت تصمیم‌گیری در سطوح بالای مدیریتی تأکید داشتند. در مقابل، خیلی از نظریه‌پردازان سازمانی این فرضیه کلاسیکی را به نفع نظریه «سهیم شدن در قدرت» رها کرده‌اند. دیدگاه دموکراسی، مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری را به‌عنوان ابزار توزیع قدرت در درون سازمان‌ها می‌نگرد.   سهیم شدن در قدرت، زیربنای دیگر نظریه‌های سازمانی نظیر «اصل رهبری»، «رابطه حمایتی» لیکرت (۱۹۶۷) و…

Posted on: Posted by: Comments: 0

پایان نامه مدیریت در مورد مفهوم مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی عبارت از «به‌وجود آوردن فضا و نظامی توسط مدیریت که تمام کارکنان و مشتریان و پیمانکاران یک سازمان در روند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و حل مسایل و مشکلات سازمان با مدیریت همکاری و مشارکت نمایند». تأکید اصلی این نوع مدیریت بر همکاری و مشارکت داوطلبانه کارکنان و مشتریان و پیمانکاران است و می‌خواهد از ایده‌ها، پیشنهادها، ابتکارات، خلاقیت‌ها و توان فنی و تخصصی آنها در حل مسایل و مشکلات…

Posted on: Posted by: Comments: 0

پایان نامه مدیریت درباره سیر پیشرفت مدیریت سرمایه فکری

اغلب اصطلاح سرمایه فکری مترادف ، با دارائی های ناملموس در نظر گرفته می‌شود .در حالیکه بر اساس تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سرمایه فکری نه بعنوان یک مترادف بلکه به عنوان یک زیر مجموعه پایگاه عمومی درائی های ناملموس یک کسب وکار در نظر گرفته می‌شود . از زمان گذشته تمایز بین دارائی ناملموس وسرمایه فکری مبهم بوده است . دارائی های ناملموس تحت عنوان “سرقفلی” ( ای.پی.سی…

Posted on: Posted by: Comments: 0

پایان نامه مدیریت درباره : مدل سرمایه فکری بونتیس

بونتیس در سال ۱۹۹۸ به سه نوع سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری اشاره کرد(Sa´nchez, etal., 2007) . در ادامه اجزای مدل معرفی شده اند.   سرمایه ساختاری داراییها غیرانسانی یا قابلیتهای سازمانی است که برای پاسخ به نیازهای بازار مورد استفاده است. به بیان دیگر این سرمایه شامل همه دانش غیر انسانی در یک سازمان است که شامل پایگاه داده ها، چارتهای سازمانی و فرآیندها و استراتژیها است که به سازمان…

Posted on: Posted by: Comments: 0

پایان نامه مدیریت در مورد مدل سرمایه فکری مار و اسچوما

مار و اسچوما[۱] سرمایه فکری را بصورت گروهی از داراییهای دانشی تعریف می‌کنند که به یک سازمان تعلق دارد و به عنوان ویژگی سازمانی محسوب می‌شود. سرمایه فکری با افزودن ارزش، به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می‌شود. مار و اسچوما در این مدل سرمایه فکری به ۶ طبقه تقسیم کرده اند.   روابط با ذینفعان در بر گیرنده انواع روابط یک شرکت با ذینفعان خود است.  این روابط ممکن…

Posted on: Posted by: Comments: 0

پایان نامه : مدل سرمایه فکری چن و همکاران

بر اساس دیدگاه  چن[۱] سرمایه فکری از چهار بعد تشکیل شده است:   ۱-سرمایه انسانی       ۲- سرمایه مشتری    ۳- سرمایه نوآوری           ۴- سرمایه ساختاری   به عقیده وی این ساختار سرمایه فکری بسیار ضعیف و شکننده است. البته در صورتیکه  روابط بین مولفه ها در سرمایه فکری  تعریف شود، بهتر می توان تئوری سرمایه فکری را تببین کرد.   در این مدل، سرمایه انسانی پایه و  اساس سرمایه فکری است.…

Posted on: Posted by: Comments: 0

خرید پایان نامه مدیریت : مدل تکنولوژی بروکر[۱]

این مدل بوسیله بروکینگ مؤسس شرکت مشاوره ای تکنولوژی بروکر ارائه شده است. اجزا این مدل عبارتند از:   دارایی بازاری   دارایی انسانی   دارایی مالکیت معنوی   دارایی زیر ساختی دارایی بازاری: توان سازمان در رابطه با دارایی های نامحسوس شامل وفاداری مشتری، کانالهای توزیع، فرانشیز، نام شرکت(شهرت) و غیره است. اهمیت این سرمایه در ایجاد توان لازم برای کسب مزیت رقابتی در بازار است.     دارایی انسانی: شامل…

Posted on: Posted by: Comments: 0

پایان نامه مدل تکنولوژی بروکر

مثلث بازریابی خدمات پیشنهاد می دهد که سه نوع بازاریابی وجود دارد که باید بطور موفقیت آمیزی اجرا شود تا یک سازمان خدماتی بتواند موفق گردد.   همانطور که در شکل۱-۲ نشان داده شده است، در سمت راست مثلث، تلاشهای بازاریابی بیرونی قرار دارد که انتظارات مشتریان را تعیین کرده وعده هایی را به مشتریان راجع به آنچه که قرار است به آنها تحویل داده شود، می دهد. هر چیزی…