فایل های دانشگاهی

معیارهای تحدید آزادی بیان در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران- قسمت ۵

ماهیت آزادی در اسلام با توجه به دو مسأله قابل فهم است .از دیدگاه اسلام انسان موجودی است که دارای ادراک و قوه تشخیص و انتخاب است.اسلام این دنیا را مثل گذرگاهی می­داند که دارای قوانینی است که انسان برای عبور از این گذرگاه و به فعالیت رساندن استعدادهایش باید آن قوانین را رعایت کند …

فایل های دانشگاهی

بررسی رابطه کارآفرینی و مدیریت دانش استرس دانشجویان- قسمت ۵

آنچه جهت و مسیر کارآفرین را برای رسیدن به آرزوهایش تعیین می کند از درون او برمی خیزد. عزم او برای حرکت یا توقف و اقدام یا عدم اقدام چیزی نیست که مولود شرایط محیط یا اطرافیان باشد. یعنی کارآفرین کنترل درونی دارد.او برای اینکه بتواند درست آن چه را که می اندیشد عینیت بخشد …

فایل های دانشگاهی

الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی و تاثیر آن بر سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۲

۳-۱۰- روایی و اعتبار تحقیق ۹۲۳-۱۱- پایایی (اعتمادپذیری) : ۹۳۳-۱۲- آزمونهای استفاده شده در این تحقیق ۹۳فصل چهارم ۹۵تجزیه و تحلیل داده‌ها ۹۵۴-۱- مقدمه: ۹۶۴-۲- تحلیل دموگرافیک (تجانس سازمان‌ها) ۹۶۴-۳- تحلیل آماری : ۹۷۴-۴-انحراف معیار و میانگین جامعه آماری ۹۸۴-۵- نمایش گرافیک داده ها  .۴-۶- آزمون فرضیات : ۹۹۴-۶-۱- فرضیه اهم : ۹۹۴-۶-۲- فرضیه‌های فرعی ۱۰۱فصل …

فایل های دانشگاهی

رابطه بین تصویر سازمانی با وفاداری مشتریان بانک رفاه(مطالعه موردیشعب منطقه شمال تهران )

دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی – بازاریابیعنوان :رابطه بین تصویر سازمانی با وفاداری مشتریان بانک رفاه(مطالعه موردی:شعب منطقه شمال تهران )استاد راهنما:دکتر ارسلان ایرجی رادنگارش:جعفر خاکپورتابستان ۱۳۹۳ واحد نراقصورتجلسه دفاعبا تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم/آقای:…………………………………….به شماره دانشجویی: در رشته تحت عنوان: …

فایل های دانشگاهی

مطالعه تطبیقی استراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات درسه کشورچین،کره شمالی وجمهوری اسلامی ایران- قسمت ۸- قسمت 2

عدم حمایت فنی.   فقدان حمایت اجرایی.   عدم آموزش‌هایی که بر تلفیق فناوری در کلاس درس تأکید دارند تا تدریس ساده مهارت‌های پایه.   عدم حمایت آزمایشگاهی از طریق رهبری، برنامه‌ریزی و همکاران معلمان در کنار مدیران در راستای اجرای تغییرات.   پلگروم محقق حوزه فناوری اطلاعات نیز موانع اصلی بکاگیری ICT را از …

فایل های دانشگاهی

http://otif.ir/33/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7-17-2/ http://otif.ir/33/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88-12/ http://otif.ir/33/%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2-2/ http://otif.ir/33/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa/

قلمرو زمانی این پژوهش ۱۸ ماه می باشد که از اوایل تیر ماه سال ۹۰ شروع واواسط دی ماه ۹۱ پایان یافت و دوره جمع آوری پرسشنامه حدود سه ماه بوده است.۳-۷-۴) نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونهنمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را …

فایل های دانشگاهی

تاثیر بازاریابی حسی بر جذب مشتری در صنعت هتل و رستوران- قسمت ۱۵

۳- صورت نشانه های مورد استفاده (مثلا صورت زبانی )در تبلیغات ،تحت تاثیر نقش و کارکرد آن انتخاب می شوند.نتایج بدست آمده از تحقیق به صورت زیر می باشد:۱- بکارگیری همزمان نظام نشانه ای زبان و سایر نظام های نشانه ای دیداری و شنیداری ۲- کاربرد بسیار محدود کنایه در تبلیغات ۳- اتکا به کاربرد …

فایل های دانشگاهی

بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰- قسمت ۶- قسمت 3

دانشجویان پرستاری و مامایی شاغل به تحصیل در دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت   شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته   گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی در دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت   ۴-۱) محیط پژوهشمحیط پژوهش در این مطالعه، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت بود. این محیط …

فایل های دانشگاهی

سیمای جامعه و زندگی مردم دوران سعدی با استناد به آثار شیخ اجل- قسمت ۱۳

انواع کباب هاکباب صید. پس از شکار، حیوانات صید شده (مانند آهو و گوزن) را کباب کرده و تناول می کردند.(( آورده اند که نوشین روان عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود … )) (سعدی/ گلستان ۵۴:۱۳۸۱)کباب اسب.((سماطی بیفکند و اسبی بکشت به دامن شکر دادشان زر به مشت…من آن باد …

فایل های دانشگاهی

بررسی گرایش نسبت به مصرف تنباکو و عوامل موثر برآن- قسمت ۴

ارزیابی نتایجگرایش رفتارقصد و نیتتوقعات دیگران هنجار ذهنیانگیزه برای برآوردن توقعات دیگران (یزدان پناه، به نقل ازعلوی تبار،۱۳۸۲)نظریه کنش موجه معتقد است که قصدهای رفتاری تاثیر مستقیمی بر رفتار دارند. با این حال عوامل دیگری وجود داردکه بر رفتار موثر است. به عنوان مثال رفتاری که در گذشته انجام شده است در اغلب موارد مهم …