برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
علمی

مقاله رایگان درمورد تمرینات مقاومتی و تفاوتهای جنسیتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} فصل ۵خلاصه، بحث و نتیجه گیری5-۱- خلاصه تحقیقهدف تحقیق حاضر بررسی تأثیرات ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخهای هورمون... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

مقاله رایگان درمورد عوامل بازدارنده و تمرینات مقاومتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} کاهش توده چربی ظرفیت بهبود فضایی، شناخت، و حافظهبهبود تراکم استخوانبهبود انرژی و خلق و خویکاهش سطح کل کلسترول و کلسترول LDL... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

مقاله رایگان درمورد تمرینات مقاومتی و تمرین مقاومتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ ‌‌ّهورمون تستوسترون در مردان جوان فعال. ۱-۴-۲- اهداف اختصاصی ۱) تعیین اثر ترتیب... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

پایان نامه ارشد درباره تمرینات استقامتی و تمرینات مقاومتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} مقایسه جداگانه تغییرات درون گروهی AST در گروه مکمل بهارنارنج نشان داد تغییرات AST در این گروه معنادار نبود (685/0=, p391/0=12,2F)، اندازه... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

مقاله رایگان با موضوع تمرین مقاومتی عضلات و تمرینات مقاومتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} شکل ۳-۴ آزمون قدرت ایزومتریک عضلات چرخاننده داخلی ران٣-٨ پروتکل تمرینیبه دلیل محدودیت‌های اجرایی در استفاده از وز نه‌های... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

مقاله رایگان با موضوع تمرینات مقاومتی و بیماران مبتلا

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} پیلر و اندرسون (٢۰۰٧) طی تحقیقی ۸۳ فرد بین سنین ۱۸ و ۴۵ سال را در یک برنامه ۳ هفته ای کشش استاتیک عضله چهارسر شرکت دادند . افراد... متن کامل

By مدیر سایت, ago