برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

مسؤولیت
اول :تعریف لغوی مسئولیت
واژه مسؤولیت مصدر جعلی از مسئول به معنی ضمانت ، ضمان ، تعهد ، مؤاخذه ، مؤظف بودن به انجام کاری ، متعهد بودن آمده است
مسؤولیت واژه ای است که در زبان فقهای قدیم و معاصر استعمال نشده و تعبیر جدیدی است که حقوقدانان آن را مورد استفاده قرار می دهند . هر چند که این واژه در متون فقهی آیات و روایات به کار رفته است . مانند آیه 34 سوره اسراء « اوفوا بالعهد انَّ العهد کان مسئولاً » یا آیه 36 سوره اسراء « ان السمع والبصروالفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولاً» ولی آنچه در زبان فقها کاربردی وسیع دارد ، کلمه ضمان است بنابراین در فقه مسؤولیت کیفری و مدنی وجود دارد ولی بابی مستقل به نام مسؤولیت در فقه نمی توان یافت. به این ترتیب کلمه مسؤولیت لفظ عامی است که بر هر کس که امکان سؤال از او وجود دارد اطلاق می شود.
مسؤولیت داشتن لازمه داشتن اختیار است و تنها انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش مسئول خواهد بود به این دلیل مسؤولیت در قرآن خاص انسان است ، اینکه می گوییم مسؤولیت خاص انسان است ، برای آن است که از نظر جامعه شناسی به دورانی از زندگی بشر بر می خوریم که در آن حیوانات نیز مسئول شناخته می شدند.
دوّم : تعریف اصطلاحی مسئولیت
مسؤولیت در اصطلاح فقهای اسلامی به معنی تعهد شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است ، آمده، خواه این ناشی از تقصیر شخص باشد یا ناشی از فعالیت او ، خواه بر نفس انسان باشد یا مال او از نظر حقوق مدنی نیز مسؤولیت به تعهد قانونی شخص اطلاق می شود که ضرری به دیگری وارد کرده است. خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود او باشد یا این که از اعمال حق مشروع وی و یا حتی در برخی موارد از اعمال دیگری ناشی می شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برخی نیز معتقدند مسؤولیت حالتی است که در آن انسان از عمل خود مؤاخذه می شود که آن عمل اخلال در قاعده است حال اگر قاعده اخلاقی باشد و اختلال در آن عدم رعایت موازین اخلاقی فردی یا اجتماعی باشد ، مسؤولیت اخلاقی است و اگر قاعده حقوقی باشد و اختلال در آن ارتکاب فعل یا ترک فعل زیانبار و ایجاد ضرر و زیان به دیگری باشد و یا ارتکاب عملی باشد که در قانون جرم شناخته باشد و برای مرتکب آن مجازات تعیین شده باشد مسؤولیت حقوقی یا قانونی است. لذا مسؤولیت داشتن یا پاسخگو بودن به مقتضای شیوه و چگونگی پاسخگوئی و همچنین با توجه به مقام پرسش کننده یا مؤاخذه کننده به مسؤولیت اخلاقی ، کیفری ، مدنی و قراردادی قابل تقسیم است.
گفتار دوّم : اقسام مسؤولیت
منظور از انواع مسؤولیت بررسی تمامی مسؤولیت هایی که یک شخص می تواند داشته باشد نیست . چرا که آن از حوصله این تحقیق خارج است . انسان در محل کار ، محیط اجتماعی ، خانواده و … دارای انواع مسؤولیت هاست مثل مسؤولیت اداری ، شغلی و … از دیدگاه کلی مسؤولیت به دو نوع اخلاقی و حقوقی قابل تقسیم است .
بند اوّل: مسؤولیت اخلاقی:
برخی معتقدند مسؤولیت اخلاقی ، الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار و اعمال و افکار خود داردکه اگر عمل با حسن نیت همراه باشد شخص مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد ولی اگر فاعل قصد خلاف قاعده اخلاقی را داشته باشد مسئول است اگر چه هیچ اثر مادی در خارج ایجاد نکند به عبارت دیگر مسؤولیت اخلاقی به معنای شرمساری وجدان و احساس گناه می باشد که بیشتر جنبه شخصی دارد و باید برای این که وارد کننده زیان مسئول شناخته شود شرایط و اوضاع و احوال وی و وجدان و اندیشه او بررسی شود.
با وجود ارتباط و پیوند نزدیکی که بین مسؤولیت اخلاقی و مسؤولیت حقوقی وجود دارد. از نظر قلمروگاه احکام حقوق و اخلاق متفاوت است در جای که خطایی ناچیز زیانی بزرگ به بار می آورد، حقوق در مسئول شناختن مرتکب تردید نمی کند. در حالی که اخلاق آن را عادلانه نمی بیند و تناسب بین درجه تقصیر و میزان مسؤولیت را لازم می داند.

بند دوم : مسؤولیت حقوقی
هرگاه منشاء الزام شخصی به پاسخگوئی ، معیارهای خارجی و بر پایه رفتارهای متداول افراد جامعه و در برابر حقوق موضوعه باشد ، مسؤولیت را مسؤولیت حقوقی یا قانونی گویند به عبارتی مسؤولیت حقوقی مسئولیتی است که در قانون ذکر شده است و در مقابل مسؤولیت اخلاقی قرار دارد و مستلزم ظهور خارجی اندیشه به صورت فعل یا ترک فعلی برخلاف قانون است که همراه با ضرر و زیان باشد .
در مسئوولیت حقوقی مفاهیم اخلاقی نیز مورد توجه قرار گرفته اند و در غالب موارد مسؤولیت مبتنی بر تقصیر قابل انتساب به وارد کننده زیان است . لذا عدّه ای از نویسندگان بر آن شده اند که همه مسؤولیت ها را بر مبنای قواعد اخلاقی و مذهبی توجیه کنند.
مسؤولیت حقوقی به مسؤولیت کیفری و مدنی تقسیم می گردد که در ذیل توضیح خواهیم داد .
الف- مسؤولیت کیفری
مسؤولیت کیفری زمانی متوجه شخص می گردد که مرتکب اعمالی شود که قانون صراحتاً و منحصراً آن را ذکر کرده است. به عبارتی مسؤولیت جزایی التزام شخص مکلف ، به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی عمل مجرمانه ای که انجام داده یا ترک کرده است می باشد. در مسؤولیت کیفری با ارتکاب تقصیر جزایی برای جامعه مجازات مجرم به عنوان یک حق شناخته شده است زیرا با ارتکاب این تقصیر خطراتی عظیم برای آزادی اشخاص ایجاد می گردد. عده ای معتقد بودند که مجرم بیمار است و کیفر دارویی شفابخش و اصلاح کننده او است . عده ای دیگر هدف از مسؤولیت کیفری را ارعاب دیگران می دانستند امّا این توجیهات مورد ایراد قرار گرفته است . باید گفت مسؤولیت کیفری در عین حال که می تواند یکی از آثار فوق را داشته باشد . هدف اصلی آن از مجازات مجرم به جهت صیانت از جامعه است.
در خصوص تفاوت مسؤولیت کیفری و مسؤولیت اخلاقی باید گفت در مسؤولیت کیفری مجرم در برابر جامعه پاسخگوی عمل مجرمانه خود است ولی در مسؤولیت اخلاقی ممکن است علی الظاهر جنبه بیرونی نداشته باشد و شخص در برابر وجدان خویش احساس مسؤولیت کند و از فعل ارتکابی شرمنده و بازخواست شود همچنین مسؤولیت کیفری وقتی محقق می شود که شخصی مرتکب افعالی شده باشد که به حکم قانون جرم شناخته شده است. ضمانت اجرای مسؤولیت جزایی واکنش اجتماعی است که جامعه به صورت مختلف از خود نشان می دهد امّا مسؤولیت اخلاقی جنبه باطنی داشته و نیاز به نص قانون ندارد با این حال تاثیر اخلاق و علم جزا بر روی یکدیگر غیر قابل انکار می باشد
ب – مسؤولیت مدنی
مفهوم مسؤولیت مدنی
در دکترین حقوقی تعاریفی از مسؤولیت مدنی به عمل آمده ، برخی معتقدند در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد. از نظر گروهی دیگر مسؤولیت مدنی هنگامی بوجود می آید که کسی ملزم به ترمیم نتایج خساراتی باشد که به دیگری وارد کرده باشد.
گروهی دیگر مسؤولیت مدنی را به این صورت تعریف نموده اند که هر گاه شخصی متعهد به جبران خسارت وارده به دیگری باشد که این خسارت عرفاً منسوب به او باشد و شخص هیچ حق مشروعی در اضرار به غیر نداشته باشد ، مسؤولیت مدنی در جبران خسارت خواهد داشت.
باید توجه داشت که در اصطلاح قانونی مسؤولیت مدنی دارای دو معنی عام و خاص است در معنی عام به هر گونه تعهدی که قانون برعهده شخصی قرار داده باشد تا زیان وارده به دیگری را جبران نماید مسؤولیت مدنی گفته می شود ، اعمّ از این که ریشه قراردادی داشته باشد یا نداشته باشد . بر این اساس مسؤولیت مدنی به دو شاخه مسؤولیت مدنی قراردادی و مسؤولیت مدنی غیر قراردادی تقسیم می شود.
اکثر حقوقدانان معاصر با تفکیک منشاء ایجاد مسؤولیت ، مسؤولیت مدنی را تنها به مواردی اطلاق می کنند که بدون وجود قرارداد و توافق قبلی، برای شخصی مسؤولیت جبران خسارت حاصل گردد و یا مسؤولیت مزبور در اثر عملی خارج از قرارداد و عقد باشد . با توجه به مفاد مسؤولیت مدنی ، بهتر است این نوع مسؤولیت را در مقابل مسؤولیت قراردادی بکار ببریم ، کما اینکه عنوان ضمان قهری در فقه اسلام و قانون مدنی در مقابل ضمان عقدی بکار برده شده است.
بنابر آنچه گذشت مسؤولیت مدنی از جهت مبنای ایجاد به دو نوع ، مسؤولیت مدنی قراردادی و مسؤولیت مدنی غیر قراردادی یا قانونی تقسیم می شود که نوع اول بر اثر نقض قرارداد ناشی از اراده طرفین و نوع دوم ناشی از نقض و عدم رعایت حکم قانون و بدون دخالت اراده انشایی اشخاص ایجاد می شود در این قسمت به شناسایی این دو نوع مسؤولیت می پردازیم .
2 – تعریف مسؤولیت قراردادی :
تعهداتی که شهروندان نسبت به همدیگر دارند گاه مصنوع اراده انشایی آنهاست . بنابراین گاه قصد انشاء طرفین یک قرارداد سبب ایجاد تعهد بین طرفین قرارداد می شود که به این تعهد قراردادی گویند .
در صورت نقض این تعهد از جانب یکی از متعهدین و ورود خسارت ، وی ملزم به جبران خسارت
می باشد که به آن مسؤولیت مدنی قراردادی می گویند. به عبارت دیگر مسؤولیت قراردادی عبارت است از مسؤولیت کسی که به موجب عقدی از عقود معین یا غیرمعین ، تعهدی را پذیرفته و به علّت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهدی خسارتی به متعهدله وارد نماید که در این صورت متعهد مکلّف است خسارت وارده را جبران نماید. ضمانی که متخلّف در این باره پیدا می کند،به لحاظ ریشه تعهد اصلی مسؤولیت قراردادی نامیده می شود اما عنوان قراردادی در این مسؤولیت نباید باعث اشتباه در ماهیت آن شود . مسؤولیت قراردادی نه عمل حقوقی است و نه واقعه ی حقوقی بلکه اثری است که قانون بر عمل حقوقی (عقد) بار می کند . بنابراین مسؤولیت قراردادی اثر عقد است.
3- شرایط مسؤولیت قراردادی
وجود قرارداد صحیح و نافذ بین زیاندیده و عامل زیان :
همان گونه که بیان گردید ، مسؤولیت قراردادی در نتیجه اجرا نکردن تعهّدات ناشی از قرارداد حاصل
می گردد. بنابراین نخستین شرط مسؤولیت قراردادی وجود یک قرارداد صحیح و نافذ بین زیان دیده و شخص عامل زیان است .تأکید بر نافذ بودن قرارداد برای تحقق مسؤولیت مدنی ناشی از قرارداد ، بدان جهت است که نقض عهد ، تنها زمانی مصداق می یابد که تعهدی وجود داشته باشد و چون قرارداد باطل اصولاً منشاء ایجاد تعهد نیست ، نقض عهد در این قبیل قرارداد ها سالبه به انتفاء موضوع است . نتیجه آن که کلیه شرایط صحت قرارداد ها ، که در حقوق مدنی و حقوق تعهدات مورد بحث واقع می شوند ، شرط تحقق مسؤولیت قراردادی می شوند بنابراین وجود قراردادی صحیح یکی از مبانی وجود مسؤولیت قراردادی است و قرارداد غیر نافذ وجود مؤثری در عالم حقوق ندارد.
رابطه سببیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد:
منظور از رابطه سببیت در اینجا این است که باید بین نقض عهد و خسارت وارده ، رابطه علیّت وجود داشته باشد بطوری که بتوان زیان وارده را نتیجه تخلف از اجرای تعهد قراردادی دانست بنابراین چنانچه ضرر و زیان وارده ارتباطی با عقد نداشته باشد یا صرف وجود یک رابطه قراردادی ، مسؤولیت ناشی از اقدام زیانبار طرفین را که غیر مرتبط با قرارداد باشد ، تبدیل به مسؤولیت قراردادی نمی نماید .بنابراین شرط دیگرتحقق مسؤولیت قراردادی آن است که زیان ناشی از تخلف از عقد، باید متوجه متعاقدین گردد. توضیح مطلب آن که با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها ، همان گونه که حقوق و تعهدات ناشی از عقد جزدر مورد ماده 196 قانون مدنی، اختصاص به طرفین عقد دارد ، چنانچه زیان ناشی از تخلف از عقد، متوجه غیر متعاقدین گردد، مسؤولیت قراردادی وجود نخواهد داشت لیکن این موضوع اختصاص به مسؤولیت های قراردادی غیر حرفه ای داشته و مسؤولیت شاغلین مشاغل حرفه ای (از جمله پزشک خانواده) در مقابل اشخاص ثالث نیز قراردادی است .
در خصوص ویژگی های مسؤولیت حرفه ای پزشک خانواده در جای خود بح

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید