پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق با موضوع : خسارت مادی و معنوی

تعاریف مختلفی که از خسارت معنوی در حقوق داخلی و خارجی به عمل آمده است یا ناظر به بیان برخی از مصادیق و انواع آن است یا جامع و مانع نمی باشد یعنی بعضی از انواع خسارت معنوی نظیر صدمات جسمی یا صدمات وارد بر اشخاص حقوقی را در بر نمی گیرد و یا آن که مستلزم دور یا ابهام و اجمال می باشد. از مجموعه این تعاریف استنباط حاصل می شود که موضوع خسارات معنوی شخصی است و جنبه ی مالی ندارد براین اساس می توان گفت:(خسارت معنوی عبارت است از خسارت وارده بر شخص و شخصیت او یا هر نوع خسارت وارده بر شخص که بطور مستقیم جنبه مالی ندارد اعم از جسم و روح و اعتبار و احساسات و عواطف یا هر نوع خسارت غیر مالی بر شخص و حقوق مربوط به آن یا خسارت وارده بر خود شخص و متعلقات غیر مالی او)
تعریف اخیر تمام اقسام زیان های معنوی بر اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می شود و جامع تمام افراد این نوع خسارت است یعنی زیان وارده بر تمامیت جسمانی و آسیب های روحی و صدمه بر شخصیت و حقوق مربوط به آن نظیر شهرت و اعتبار شخصی یا خانوادگی، آزادی ، احساسات و عواطف ، عقاید و افکار و نیز زیان های غیر مالی وارد بر اشخاص حقوقی نظیر شهرت و اعتبار تجاری را شامل می شود و از سوی دیگر مانع از ورود خسارت مالی می گردد.
2- مصادیق خسارات معنوی بیمار ناشی از فعل پزشک خانواده و همکاران او
پزشک خانواده در مرحله تشخیص یا درمان یا ارجاع بیمار به خدمات تخصصی نباید بگونه ای عمل نماید که امید به زندگی در بیمار کاهش یابد به این صورت که بیمار مرگ زودرس یا مرگ تدریجی و یا معلول و معیوب شدن دائمی خود را تشخیص دهد یا بر آن آگاهی یابد و به این جهت دچار ناراحتی و ناامیدی نسبت به آینده خود شود در این گونه موارد بیمار دچار نوعی خسارت معنوی ناشی از قطع ، یا کاهش امید به آینده می شود.
علاوه بر این هر انسانی در زندگی خصوصی و روابط شخصی و خانوادگی پاره ای امور محرمانه و سری دارد که تا حد امکان از دید دیگران دور نگه می دارد و به سادگی به افشاء و انتشار آن نمی پردازد. یکی از مهمترین حقوق مربوط به شخصیت بیمار همین حقوق محرمانه بودن امور شخصی و عدم دستیابی دیگران به آن است. مصونیت از تعرض دیگران در این باره موجب آرامش خاطر اوست و مداخله غیر را به هر قیمت نمی پذیرد. بنابراین زمانی که بیمار برای رفع بیماری خود مشکلات عاطفی یا خانوادگی یا ناهنجاری اخلاقی یا سایر امور شخصی خود را به پزشک خانواده خود اطلاع می دهد تجاوز به آن به هر شکل قبل از آن که موجب خسارت مالی شود منجر به خسارت معنوی به وی می گردد پس افشای اسرار شغلی توسط پزشک خانواده مجاز نیست. پزشک خانواده و سایر اعضاء تیم سلامت از جمله ماما و پرستار که وظیفه کنترل و مراقبت مادران باردار را بر عهده دارند مجاز نیستند که اسرار بیمار خود را حتی به سایر همکاران و یا نزدیکان خود اطلاع دهند زیرا در یک مورد خانم بیماری به پزشک خود مراجعه نمود و پزشک معاینه بیمار را انجام داد و متوجه شد که خانم باردار است این در حالی بود که بیمار، خانم، برادر پزشک بود و شوهر او به مدت یکسال به دلیل مأموریت شغلی از او دور بود لذا پزشک به برادر خود اطلاع داد این امر موجب طرح دعوای افشاء اسرار از جانب بیمار گردید و دادگاه پزشک را محکوم کرد و اعتراض او را که افشاء اسرار به دلیل حیثیت خانوادگی او بوده را نپذیرفت.
3- نحوه ارزیابی خسارات معنوی بیمار

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


یکی از دقیق ترین و مهمترین مسائل مربوط به خسارات معنوی بیمار نحوه ارزیابی و تعیین خسارت و تقویم آن به امور مالی است که در بسیاری از موارد نمی توان برای آن ضابطه یا تعرفه ای مشخص نمود. زیرا از طرفی ماهیت آن با امور مالی کاملاً تفاوت دارد و از طرفی با شخصیت زیان دیده ارتباط نزدیک دارد و برای اشخاص مختلف بر حسب درجه اعتبار و قابلیت های فردی میزان آن متفاوت است ولی با این وجود باید مناسب ترین شیوه انتخاب شود تا این گونه خسارات بدون جبران باقی نماند.
برخی از حقوقدانان برای جبران خسارت معنوی پیشنهاد کرده اند که این گونه خسارات از طریق مالی جبران شود که طریقه و کیفیت جبران خسارت بر حسب مورد با دادگاه است و دادگاه می تواند حکم کند که عامل زیان مبلغی را بصورت نقد یا اقساط بپردازد یا مال معینی (عین یا منفعت) یا کاری اعم از مادی یا حقوقی برای زیان دیده انجام دهد. البته عوامل متعددی در ارزیابی و تعیین خسارات معنوی بیمار ناشی از فعل پزشک خانواده مؤثر است که مهمترین آن ها شدت آسیب بیمار ناشی از خطای پزشک ، استمرار زیان وارده ، سن بیمار(زیان دیده) ،جنس بیمار زیان دیده و در برخی موارد قابلیت ها و توانائی های خاص بیمار قبل از بروز حادثه از جمله برخی از این گونه موارد هستند
در گذشته در خصوص لزوم جبران خسارت معنوی بحث و گفت وگو و اختلاف نظر وجود داشت اما امروزه بحث در باره لزوم جبران خسارت معنوی پایان یافته است و جز معدودی از نظام های حقوقی ، اندیشمندان و قانونگذاران به اتفاق رسیده اند که ضرر معنوی نیز مانند خسارات مادی باید جبران شود. زیرا به نظر می رسد با توجه به این که خسارت معنوی از اقسام خسارات است و قاعده کلی لاضرر و لاضرار و ضرورت جبران ضررهای وارده و قواعد عمومی مسؤولیت مدنی، جبران هر نوع خسارت را لازم می داند بنابراین دلیل بر تفکیک بین خسارت مادی و معنوی نیست بنابراین همان گونه که خسارت مالی باید جبران شود خسارت معنوی نیز باید جبران شود ولی شیوه جبران آن بر حسب زمان و مکان و اهمیت و نوع خسارت و شرایط عامل خسارت و زیان دیده و وضعیت اجتماعی می تواند یک شیوه نباشد و بر حسب شرایط دادگاه حکم به مجازات می کند در نتیجه نمی توان بدون دلیل امری را خلاف شرع اعلام نمود، رایج نبودن تقویم برخی از خسارات معنوی دلیل بر مغایرت آن با شرع نیست . تنها چیزی را می توان مغایر با موازین شرعی دانست که یا با مقررات و دستورات صریح و الزام آور شرعی مخالف باشد یا چنین مخالفتی از این احکام استنباط گردد به عنوان مثال دیه و ارش در مورد صدمات بدنی و روحی براساس خسارت معنوی به لحاظ فقهی و منطق حقوقی وبر حسب مقررات موجود مخصوصاً اصل 171 قانون اساسی قابل جبران است .
ج- خسارات مختلط
برخی از حقوقدانان معتقدند تقسیم ضرر به مادی و معنوی مانع از آن نیست که یک شخص هر دو خسارت را ادعا نماید . به عبارتی ممکن است در اثر فعل زیانبار شخص هم از جهت مادی ضرر ببیند و هم از نظر معنوی به عنوان مثال آسیب و صدمات بدنی که بواسطه ی خطای شغلی پزشک متوجه بیمار می شود در این گونه موارد دو نوع ضرر مادی و معنوی متوجه بیمار می گردد از یک طرف می تواند خسارات ناشی از صدمات جسمانی مثل هزینه های درمانی و از کار افتادگی خود را مطالبه نماید (ضرر مادی) و هم خسارات معنوی شامل درد و تألمات روحی (ضرر معنوی)
در خصوص ماهیت صدمات بدنی در هیچ متن قانونی تصریح نشده است و حتی بند دو ماده دو قانون آئین دادرسی کیفری سابق که در مقام شمارش انواع خسارات معنوی بوده از صدمات بدنی نامی به میان نیاورده است و نویسندگان حقوقی نیز در این مورد وحدت نظر ندارند، عده ای این گونه خسارات را، خسارت مادی دانسته اند و گروهی ماهیتی مرکب از هر دو نوع خسارت مالی و معنوی یا به عبارتی آن را خسارت مختلط به حساب آورده اند لیکن برخلاف عقیده این دو گروه ، عده ای معتقدند که صدمات جسمانی را باید در زمره ی خسارات معنوی دانست این گروه انتخاب خود را به وسیله ی امور زیر توجیه می کنند :
این مطلب را هم بخوانید :
فایل پایان نامهپیشگیری از جرم

اول : در عرف جسم و جان آدم مال محسوب نمی شود
هیچگاه در عرف چنین داوری وجود نداشته که جسم و جان آدمی مال محسوب شود بلکه انسان و متعلقات وی ارزشی فراتر از مال و دنیای مادی دارند بگونه ای که با استنباط از تعالیم اسلامی می توان گفت تمامی افلاک برای او و در خدمت او خلق شده است . پس هر چند جسم انسان از عناصر مادی تشکیل شده است ولی به هیچ عنوان مال محسوب نمی گردد .
دوم : همراه بودن خسارات بدنی با خسارات مالی ناشی از بستری شدن
هزینه معالجه و مانند آن موجب نمی شود که دو نوع خسارت مادی و معنوی را در خسارات بدنی مخلوط کنیم و یکی بدانیم ، زیرا در بسیاری از موارد، صدمات بدنی ممکن است منجر به زیان مالی نشود به عنوان مثال تغییر رنگ پوست ، جراحت ، سقط جنین هیچ ضرر مالی به همراه ندارد بلکه زیانی است که جنبه معنوی دارد ؛ و نباید با ضررهای مالی آن را مخلوط کرد
شاید بتوان گفت علت اختلاف نظر در خصوص ماهیت صدمات بدنی ناشی از دشواری ارزیابی این گونه خسارات می باشد. زیرا غالب این گونه خسارات در آینده محقق می شود و مشخص نیست که درمان آن تا چه اندازه به درازا می کشد و چه مقدار هزینه در بر دارد و میزان از کار افتادگی ناشی از این گونه خسارات به چه میزان است ؟ به این صورت جبران ضرر و زیان های مختلط تابع رژیم خاصی نبوده با این و جود نوع خاصی از خسارات به شمار می رود و کاملاً مشمول قواعد مربوط به ضرر و زیانهای مادی است زیرا عادی ترین نوع زیان ، همان زیان مادی است و زیان مادی با سایر زیان ها از هر نوع که باشد فرق دارد. به این نحو که در زیان مادی زیان دیدگان به نحو بهتر جبران می گردد تا سایر زیان هایی که ممکن است بر آن وارد گردد
گفتار سوم : شرایط مطالبه خسارت از پزشک خانواده
از نظر قانون و دکترین حقوقی هر ضرری قابل جبران نیست، بلکه باید چند شرط در هر ضرر وجود داشته باشد تا بتوان ضرر را قابل جبران دانست و این در هر ضرری لازم است و فرقی بین ضرر در مسؤولیت قراردادی و قهری نیست.
بند اول : مسلم بودن
چنان که بیان شد برای آن که بیمار زیان دیده بتواند جبران خسارت ناشی از تخلف از اجرای تعهد پزشک خانواده را مطالبه نماید باید ورود زیان از جانب وی را اثبات کند زیرا اصل ، عدم مسؤولیت عامل زیان می باشد. ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی اعلام می دارد : (در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را اثبات نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و عدم تسلیم خواسته بوده است.) از عبارت « زیان وارده » مسلم بودن ضرر قابل استنباط می باشد. در مورد جبران ضرر محقق در گذشته بحثی وجود ندارد. اما در خصوص صدمات بدنی که امکان دارد از فعل زیانبار پزشک خانواده حاصل گردد چون مشخص نیست درمان آن تا چه زمانی به درازا می کشد و متضرر به چه میزانی خسارت را متحمل می گردد. باید گفت صدمات بدنی مصداق ضرر آینده محسوب می شود. ضرر آینده ، ضرری است هنوز ایجاد نشده است و بعداً در حادثه ای که اتفاق افتاده است بوجود می آید . می توان گفت خساراتی که به حکم عرف قابل پیش بینی در آینده است به عنوان مثال ، هزینه های نگهداری بیمار در آینده در زمره خسارات حادثه زیانبار کنونی می باشد به این دلیل که عقل سلیم ، ظن قوی و نزدیک به یقین را در زمره خسارات حادثه زیانبار کنونی می داند. این گونه خسارات را نباید با خسارتی که امکان ورود آن می رود مخلوط کرد.
بند دوم : مستقیم بودن خسارات وارده
در مورد این شرط نیز قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی ساکت است اما ماده 728 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 در مورد مسؤولیت قراردادی مقرر می داشت (در صورتی دادگاه حکم به جبران خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بوده است.) ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز این حکم را تأیید کرده است حکم این ماده قابل تسری به مسؤولیت قهری نیز می باشد. از طرفی مطابق قاعده عقلی که مبنای قاعده ی حقوقی مسؤولیت مدنی قرار گرفته مرتکب فقط مسئول خساراتی می باشد که عمل او علت]]>

این مطلب را هم بخوانید :
رشته حقوق-دانلود پایان نامه در موردقانون حمایت از خانواده

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *