برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

قوانین حمورابی با وضع یک رشته قوانین اخلاقی مقام و منزلت پزشکان را بسیار بالا برد.از جمله آن یکی مقرّر داشتن حق العلاج بود از این رو در ماده 215 از مجموعه قوانین حمورابی مقرّر شده بود:« اگر یک جراح عمل جراحی را بوسیله یک چاقوی مفرغی انجام دهد و زخم مهم مریضی را عمل نماید و او را شفا بخشد و یا چشم مریضی را با چاقوی مفرغی عمل کند و بینایی او را بازگرداند ده مثقال نقره دریافت خواهد کرد.»از دیگر جنبه های قابل توجّه قانون حمورابی ، تعیین مجازات برای پزشکان بود که در اثر بی اطّلاعی مرتکب خطا و تخلّف می شدند از آنجا که اغلب این تخلّفات مربوط به جراحی بود ، نتیجه ثانویه این فرمان محدودیت عمل جراحی بود. برهمین مبنا در ماده 218 از مجموعه قوانین حمورابی مقرر شده بود.« اگر طبیبی زخم مریض را با چاقوی مفرغی عمل کند و در نتیجه آن مریض بمیرد و یا ورم چشم را با چاقوی مفرغی باز کند و چشم مریض را از بین ببرد ، باید دست طبیب را ببرند»
در ایران باستان به طبیبی که به امور پزشکی قانونی می پرداخت «دادپزشک» می گفتند و با توجه به این مجازات جرائم وارده به اشخاص متفاوت و مدرّج بوده این پزشک قانونی بود که می بایست نوع جراحت وارده به شخص را مشخص نماید تا کیفر جرم معین گرد د .
در مذهب زرتشت نیز تحصیل علم طب و رعایت آئین و سنّن پزشکی مورد توجّه خاصی بوده بطوری که در فقه زرتشت برای درمان پزشکان علاوه بر دستمزد معین ، حدود مسؤولیت نیز قائل شده اند که در صورت تخلّف با نظر دادپزشکان قصور یا عدم قصور آنان مشخص و جریمه می شدند بطور کلی در دین زرتشت نسبت به اعمال خلاف اخلاقی چون سقط جنین و خطاهای پزشکی تعصب و حساسیت خاصی وجود داشته است .
گفتار دوّم :مسؤولیت پزشک بعد از ورود اسلام به ایران

پس از سقوط دولت ساسانی و فتح ایران بدست مسلمانان در مقاطعی از این دوره مقرّراتی وضع گردید که ناظر به مسؤولیت ناشی از جرائم و تخلّفات پزشکی می باشد .
ضرورت وجود مسؤولیت پزشکی به منظور حفظ نفوس و سلامت افراد نه تنها مورد تأیید عقلاء است بلکه شرع مقدس اسلام نیز به آن اشعار دارد به همین دلیل در اسلام توجّه خاصی به طب و طبابت شده و احادیث و روایات بی شماری در زمینه طب و طبابت و ضمان طبیب از پیامبر اکرم (ص) و ائمه طاهرین (ع) وارد شده که عمدتاً تحت عنوان طب النبی و طب الصادق گردآوری شده است .از جمله آن که از امام صادق (ع) منقول است که :
« لایستغنی اهل کل بلد عن ثلاثه یفزع الیه فی امر دنیا هم و آخرتهم، فإن عدموا ذلک کانوا همجا فقیه عالم ورع ، امیر خیرٌ و طبیب بصیر ثقه»
یعنی ،اهل هیچ سرزمینی از سه چیز برای امور دنیا و آخرتشان بی نیاز نیستند که اگر آنها نباشند صاحب زندگی ناخوشایندی می شوند و آن سه چیز عبارتند از : فقیه عالم پارسا ، فرمانروای خیرخواه ، و مورد اطاعت و پزشک آگاه و مورد اعتماد .
فقهای اسلامی با استناد به احادیث وارده در مورد اطباء جاهل که با فریب مردم موجبات اضرار و خسارت آنان را فراهم می کنند مستحق مجازات می دانند و طبق قاعده شرعی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » می گویند هر گاه پزشک جاهل اقدامی نماید که ضرری از آن ناشی شود ضامن است .
همچنین از حضرت رسول اکرم (ص) روایات متعددی ضمان پزشک جاهل را مورد تأیید قرار داده است .از جمله « من تطبب و لم یکن بالطب معروفاً فاصاب نفساً فمادونها فهو ضامن»
یعنی هر کس بدون علم به طبابت بپردازد و در نتیجه به دیگری صدمه وارد نماید ضامن خواهد بود . بنابراین علم و آگاهی پزشکان در نظر بزرگان دین اسلام و معصومین از چنان جایگاهی برخوردار است که در روایتی می فرمایند « یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و ا لمفالیس من الاکریاء »یعنی بر امام واجب است که سه گروه در جامعه را حبس نماید ، علماء فاسق ، پزشکان جاهل و کرایه دهندگان وسایل حمل و نقل که مفلس هستند.
به طور کلی بر طبق ضوابط فقهی و اسلامی چنانچه افراد ناآگاه و جاهل مبادرت به خدمات پزشکی نمایند و به جای اصلاح و علاج بیمار باعث فساد و تباهی بیمار گردند در قبال اعمال خویش مسئول
می باشند . به این دلیل است که به شهادت تاریخ در مقاطع مختلفی از دوران اسلامی مقرّراتی در ایران وضع شد که ناظر بر مسؤولیت جزایی پزشکان بوده است برای نمونه قواعد خاصی در عهد صفویه در رابطه با مسؤولیت پزشک وجود داشته است به این صورت که طبق قانون پزشک مؤظّف بود رونوشتی از نسخه را نزد منسوبان بیمار بگذارد.اگر بیمار خوب می شد در بیشتر موارد موجبی برای عدم پرداخت اجرت پزشک نبود. ولی اگر بیماری به فوت منتهی می گشت منسوبان بیمار اگر می خواستند می توانستند به سر پزشک شهر مراجعه و رونوشت نسخه ها را به او ارائه کنند.اگر سرپزشک معالجات را مناسب تشخیص می داد اعلام می کرد که عمر بیمار تمام شده بود و باید حق الزحمه پرداخت شود ولی اگر نشانه ای از غلط و اشتباه پزشک در کار بود ممکن بود سرپزشک به بازماندگان بگوید خونبهای خویشاوند خود را از پزشک مطالبه کنید.
در تاریخ تمدن اسلام ، در ارتباط با مراجع رسیدگی به تخلّفات پزشکی و بهداشتی و مسائل مبتلا به از سازمانی به نام (حسبه) سخن به میان آمده است . حسبه به (کسرحاء)در لغت به معنی اجر ، حسن و تدبیر آمده است که این اصطلاح در حقوق اسلامی به معنای دستور دادن به کار خوب و بازداشتن از کار زشت است و متصدی این امر را محتسب می گویند .اساس و هدف تأسیس این سمت در مشاغل دولتی جلوگیری از بی نظمی و ناامنی در روابط مردم یک شهر یا یک قریه بود و تنها یکی از اختیارات محتسب رسیدگی به تخلفات پزشکی و دارویی بود. همچنین کلیه وظایف شهربانی امروز و مقدار مهمی از وظایف شهرداری و دادستان برعهده محتسب بود . از جمله وظایف و اختیارات محتسب در ارتباط با اطباء و داروسازان این بود که او باید همان تعهدی را که بقراط از اطباء می گرفت بگیرد لذا اطباء و داروسازان هنگام شروع به کار باید نزد محتسب سوگند بخورند که هرگز داروی سمّی برای بیمار تجویز نکنند ، هیچگاه ترکیب زهرآگینی برای مصرف آنان نخواهند ساخت ، از دادن داروی سقط کننده جنین به زنان و قطع نسل برای مردان خودداری خواهند کرد و همچنین محتسب مؤظف بود تا مراقب باشد تنها کسانی که معلومات و تجربیاتی در کار دارو و درمان دارند به این حرفه اشتغال ورزند و نیز آنان را به ترس از خداوند و مکافات الهی و مجازات فوری متذکر شود و در صورت تخلف آنان را به مجازات برسانند.
گفتار سوم : مسؤولیت پزشک در دوران معاصر ایران
در تاریخ معاصر ایران مسؤولیت پزشک با توجه به سیر قانونگذاری مراحل مختلفی را طی نموده است .
بند اوّل : مسؤولیت پزشک تا قبل از انقلاب اسلامی
در تاریخ قانونگذاری ایران برای اولین بار در سال 1390 ه ش قانون طبابت از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و چگونگی حق اشتغال به طبابت تعیین شد و به تدریج در سال های 1311،1308،1306 با وضع قوانین متعددی اجازه نامه طبابت و تمدید و تعیین مدت قبول مدارک داوطلبین تکمیل گردید . با تصویب قانون مجازات عمومی در سال 1304 ه . ش برای اولین بار اصول و مبانی حاکم بر حقوق جزا و مسؤولیت کیفری تدوین شد. مواد 220،183،110 قانون مذکور در خصوص مسؤولیت پزشک از جمله صدور تصدیق نامه خلاف واقع مداخله در سقط جنین و افشاء اسرار بیماران بود .به عنوان مثال ماده 183 قانون مذکور مقرّر می داشت، اشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراح یا داروفروش وسائط سقط جنین را فراهم می کنند از سه تا ده سال حبس با اعمال شاقّه محکوم می شدند مگر اینکه ثابت شود این اقدام طبیب یا قابله یا جراح برای حفظ حیات مادر می باشد.
از جمله قوانین دیگری که در زمینه امور پزشکی وضع گردید و نسبت به جرائم و تخلفات آنان مجازات های پیش بینی نمود عبارتند از :
قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب 1320 که در سال 1347 اصلاحاتی در این قانون بعمل آمد.
قانون مربوط به مقرّرات امور پزشکی و داروئی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوّب سال 1334 و ا صلاحات بعدی آن.

قانون نظام پزشکی سال 1339 و آئین نامه انتظامی آن که پس از مدّت ها در مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح واقع شد.
قانون مجازات عمومی که در سال 1352 مورد تجدید نظر قرار گرفت و اصلاحاتی در آن بعمل آمد.
ماده واحد قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی.
بند دوم: مسؤولیت پزشک بعد از انقلاب اسلامی (اجرای طرح پزشک خانواده)
بعد از انقلاب اسلامی و در راستای تلاش و پیگیری مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون بهداشت و درمان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت، در قانون بودجه سال 1384، سازمان بیمه خدمات درمانی مؤظف گردید تا با صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی برای تمام ساکنین مناطق روستایی ، عشایری و شهرهای زیر بیست هزار نفر امکان بهره مندی و استفاده از خدمات سلامت را در قالب برنامه پزشک خانواده و از طریق نظام ارجاع فراهم آورد .به این ترتیب فرصتی مناسب پدید آمد تا شرایط مساوی به منظور دسترسی راحت و مناسب به خدمات سلامت برای مناطق مختلف شهری و روستایی کشور فراهم شود با تشخیص مسئولان امر مناسب ترین استراتژی اجرای برنامه بیمه روستائی در قالب نظام ارجاع ، برنامه پزشک خانواده بود . لذا ماده 91 در قانون برنامه چهارم توسعه ا قتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور تصویب شد که در واقع تأکیدی بر استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشک خانواده است بدین ترتیب اوّلین نسخه از مجموعه گزیده ای مبانی تئوریک و شرح دستور عمل اجرای برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده در مدّتی اندک و به دنبال اظهارنظر دانشگاه های علوم پزشکی نسخه های متعدّدی از آن دستورعمل تهیه گردیده .
در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع ، پزشک خانواده شخصی است که دارای حداقل دکتری حرفه ای پزشکی و مجوز معتبر کار پزشکی است و در نخستین سطح خدمات ، عهده دار خدمات پزشکی سطح اول است و مسؤولیت هایی از قبیل توجه به جامعیت خدمات ، تداوم خدمات ، مدیریت سلامت، ‌ارائه خدمات سلامت در محدود بسته تعریف شده (بسته خدمت) بدون تبعیض سنی ، جنسی ، ویژگی های اقتصادی و اجتماعی به جامعه تحت پوشش خود را برعهده دارد.پزشک خانواده در صورت لزوم باید برای حفظ و ارتقای سلامت از ارجاع فرد بیمار به سطوح بالاتر (خدمات تخصصی) استفاده کند زیرا مسؤولیت تداوم خدمات با او خواهد بود همچنین پزشک خانواده مسئول اداره کردن تیم سلامت است .
منظور از تیم سلامت گروهی از صاحبان دانش و مهارت در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی است که بسته خدمات سطح اول را در اختیار جامعه ی تعریف شده قرار می دهند و مسؤولیت آنان با پزشک خانواده است و شامل بهورز، کاردان و کارشناسان حرف پزشکی از جمله ماما و پرستار می شود .

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع شبکه عصبی مصنوعی و شبکه های عصبی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از جمله مهمترین محورهای اجرای طرح پزشک خانواده عبارتند از :
با اجرای این طرح ساختار مناسبی برای ارائه خدمات سلامت در قالب بیمه روستایی و شبکه بهداشتی و درمانی کشور بوجود می آید .
وجود بسته خدمات بهداشتی و درمانی سرپایی در سطوح پزشک خانواده امکان بررسی کمیت و کیفیت عملکرد خدمات را فراهم می سازد .
تعیین جمعیت معینی برای پزشک خانواده د(و تیم سلامت) با انجام بررسی های جمعیتی در حدود 2000 تا 4000 نفر معین گردیده است .
به منظور دستیابی سریع و مفیدتر به متخصص ، مسیر ارجاع پیش بینی گردیده است .
در طرح پزشک خانواده خدمات سلامت در سه سطح در اختیار جمعیت و جامعه گذاشته می شود.
اول: سطح اول خدمات پزشک خانواده
خدماتی که توسط واحدی در نظام سلامت (مراکز بهداشتی و درمانی روستایی یا شهری و خانه های بهداشت) ارائه می گردد . این واحدها بطور معمول در جایی نزدیک به محل زندگی مردم قرار

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید