Comments: 0 Posted by: Posted on:

نوشته درشت (حروف وسط بین 4 تا 5 میلیمتر ارتفاع) نویسندهای برون گرا، مشتاق و دارای اعتماد به نفس دارد. چنانچه خط خیلی درشت (5 تا 7 میلیمتر ارتفاع) باشد نویسندهای متوقع، سیری ناپذیر و بوالهوس دارد که برای شخصیت دیگران احترامی قائل نیست.
نوشته ریز (حروف داخلی کمتر از5/1 تا 2 میلیمتر) نویسندهای درون گرا، فروتن، حقیقت بین و دارای تمرکز دارد.
نوشته خیلی ریز (از یک میلیمتر کوچکتر) نشان دهنده نیروی زندگی ضعیف فقدان جنب و جوش، خصت، کم رویی می باشد.
جهت خطوط:
خطوط پایین رونده دلیل بر سستی، غمزدگی، بدبینی و دلسردی است و خطوط بالا رونده گویای انبساط خاطر، خوش بینی، ذکاوت و پشتکار و بلند پروازی نویسنده است 1.
2-2 پیشینه تحقیق
در سال 1660 میلادی یک استاد فلسفه به نام ((بالدی)) و دو سال بعد کشیشی به نام ((میشون)) درباره شناسایی خلق و خوی و خصوصیات اخلاقی افراد، ضمن مطالعه خط و نوشتههایشان مطالبی اظهار داشتند و ادعا کردند از خط یک شخص میتوان به چگونگی رفتار و شخصیت او پی برد و با خلق و خوی او آشنا شد 1. در سال 1384 شمسی برای اولین بار گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر در مقاله ای توسط احسان الله کبیر و علی بهرامی شریف بررسی شد و روشهایی برای استخراج خودکار برخی از ویژگی ها پیشنهاد شد. ویژگی هایی که در این تحقیق از دست نوشته ها استخراج گردید عبارتند از : شکل حاشیه، انبسساط کلمات (کشیدگی از همه طرف)، درشت نویسی، فشردگی متن، کجی متن، نسبت کشیدگی بالایی و پایینی به کشیدگی عرضی کلمات، زاویه کشیدگی عمودی حروف. آنها با توجه به ویژگیهای مذکور و قوانین موجود در مرجع[1] در مورد نویسنده دست نوشته ها تصمیم گیری نمودند. پس از آن افراد دیگری ضمن استخراج ویژگیهای دستخط با بهره گرفتن از برخی از طبقه بندها مانند شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی نسبت به دسته بندی ویژگیها و تشخیص خصوصیات روانشناختی از روی دستخط اقدام نمودند.
در سال 1386 یاسر نوروززاده و همکاران، گرافولوژی را به کمک پردازش تصویر و سیستم استنتاج فازی، انجام دادند. آنها جهت استخراج ویژگیهای مناسب از دست نوشته فارسی از ویژگیهای معرفی شده در مرجع2 استفاده کردند و سپس ویژگیهای استخراج شده را به سیستم تصمیمگیری فازی دادند تا پس از استنتاج در قوانین فازی، خروجی مناسب را تولید کند که بیانگر ویژگیهای شخصیتی نویسنده دست نوشته است. سیستم فازی مذکور با بهره گرفتن از قوانین جداول 1و2 طراحی شده بود.
جدول (2-1) تصمیم گیری گرافولوژی درباره درشتی کلمات]6[
تصمیم

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درشتی کلمات
باهوش است و تمایل به تنهایی دارد.
ریز
میتواند مسایل را حلاجی کند.
معمولی
مهربان است و مساعدت میکند.
درشت
بسیار اجتماعی است و نیاز به شناخته شدن دارد.
خیلی درشت
جدول (2-2) تصمیم گیری گرافولوژی درباره میزان فاصله بین خطوط]6[
تصمیم
فشردگی متن
در شرایط مختلف خوب تصمیم گیری می کند.
باز
دید محدود دارد و خسیس است.
فشرده
همه چیز در اطراف را تحت کنترل می گیرد.
متناسب
در سال 1391 مریم صابری اناری و همکاران، روی تعیین میزان کنترل احساسات در افراد با کمک گرافولوژی و سیستم استنتاج فازی تحقیق نمودند. آنها از شیب دستخط برای تشخیص سطح هیجانات و احساسات افراد استفاده کردند و شیب دستخطها را به پنج سطح : خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد تقسیم کردند و پس از استخراج ویژگیهای مورد نظر از دستخط افراد، با کمک سیستم استنتاج فازی به شناسایی هیجانات افراد پرداختند. مجموعه فازی شامل پنج ورودی است که شامل : ارزشها، شیب راست، شیب چپ و خط پایه و میزان کنترل احساسات میباشد. درجه هر ورودی مشخص میکند که به کدام مجموعه فازی تعلق دارد. تابع عضویت که تیین کنندهی تعلق هر کدام از ورودیها است بین 0 تا 100 درصد تعیین شده است. در سیستم فازی، روش ممدانی مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به مشخصات سیستم فازی طراحی شده 33 قانون برای تعیین سطح احساسات افراد تعریف شده است. ورودیها فازی شده و سپس به عنوان مقدم قوانین فازی مورد استفاده قرار گرفته است. اگر یک قانون فازی دارای چندین مقدم باشد از عملگر and برلی ارزیابی مقدم و به دست آوردن یک عدد مشخص استفاده نمودند.
در سال 1391 فرزین یغمایی و همکاران روی پیش بینی خصوصیات روانشناختی افراد از روی دستخط های فارسی تحقیق نمودند. آنها ضمن استخراج ویژگی از دست نوشته، از شبکه عصبی جهت پیش بینی پارامترهای موثر در روان شناسی بر اساس دست نوشته استفاده نمودند. آنها ابتدا آزمون روانشناختی MMPI از افراد گرفتند و سپس با بهره گرفتن از شبکه عصبی ارتباط بین دست نوشته ها و ویژگیهای شخصیتی افراد پیدا کردند. برای شبیه سازی آزمون MMPI از یک شبکه عصبی سه لایه با آموزش ساختار پس انتشار خطا استفاده کردند. ساختار طبقه کننده مورد بررسی در این روش یک شبکه عصبی سه لایه با 8 ورودی و 11 خروجی و 2 نرون میانی است.
در سال 1392 فرزین یغمایی و همکاران روی تاثیر حالت روحی عجله بر روی دستخط های زبان فارسی با بهره گرفتن از شبکه عصبی تحقیق نمودند. آنها نرم افزاری پیاده سازی کردند که با بهره گرفتن از آن میتوان با در دست داشتن دستخطهای مختلف، دستخط با عجله، تشخیص داده شود.
در زمستان 1392 یاسر نوروززاده و حسین نظام آبادی پور نسبت به ارائه ویژگیهای دیداری جدیددر تصویر دستنوشته فارسی برای تشخیص روحیات افراد اقدام نمودند. ویژگیهای مذکور برای تشخیص نوع دستنوشته از لحاظ نظم و عدم تساوی حروف به کار میرود .
سیستمهای مختلف گرافولوژی کامپیوتر برای زبانهای انگلیسی، ایتالیایی و اسپانیایی ارائه شده است. معرو فترین این سیستمها عبارتند از:
الف) سیستم آنالیز دستنوشته شیلا لوو: در این سیستم که برای دستنوشته انگلیسی طراحی شده است، آنالیز کامپیوتری صورت نمی گیرد. این سیستم با جمع آوری نمونه های مختلف به کاربر این امکان را میدهد که دستخط خود را از نظر ویژگیهای مختلف با نمونه های موجود در سیستم مقایسه کند و بر اساس انتخابهای کاربر، تصمیمگیری گرافولوژی صورت میگیرد. این سیستم علاوه بر معرفی معیارهای شخصیتی، شغل مناسب را نیز برای صاحب دست خط پیشنهاد میدهد.
ب) سیستمCAG: تنها سیستم کاملاً کامپیوتری که نیاز به کاربر متخصص ندارد، سیستم CAG است. این سیستم گرافولوژی به کمک کامپیوتر، در سال 1997 در دانشگاه ایالتی نیویورک برای دستنوشته انگلیسی طراحی و ساخته شد. تصویر ورودی این سیستم، متن دستنوشته است. در مرحله پیشپردازش، تصویر باینری میشود، نویزها حذف میشوند و سپس تصویر دستنوشته به خطوط مختلف بخشبندی میشود. از روی خطوط به دست آمده، حاشیه های متن، فاصله خطوط، جهت خطوط، زاویه کشیدگی عمودی و نسبت نواحی بالایی، پایینی ومیانی به دست میآیند و براساس ویژگیهای به دست آمده تصمیمگیری گرافولوژی انجام میشود.

شکل (2-3) یک نمونه ورودی و خروجی در سیستم CAG ]9[
فصل 3
روش تحقیق
در این فصل ضمن بیان لزوم ایجاد پایگاه داده، در خصوص انتخاب جامعه آماری و چگونگی ایجاد پایگاه داده توضیح داده میشود. سپس پرسشنامه شخصیتیMMPI ، که پرسشنامه مورد استفادهی ما در این تحقیق بود، تشریح میشود و نهایتاً نمونههایی از دستخطهای پایگاه داده ارائه شده به همراه نتایج پرسشنامه شخصیتی MMPI مربوطه، نمایش داده و تحلیل میشود .
3-1 مقدمه
جهت انجام این تحقیق ابتدا نیازمند به یک پایگاه داده بودیم. ولی هیچ پایگاه دادهای توسط محققان قبلی ارائه نشده بود. لذا تصمیم گرفتیم یک پایگاه داده ایجاد نماییم. مرحله بعدی کار استخراج ویژگی ها بود و مرحله آخر دسته بندی به کمک درخت تصمیم انجام شد.
3-2 ایجاد پایگاه داده
جهت انجام این تحقیق ابتدا نیازمند به یک پایگاه داده بودیم. ولی هیچ پایگاه دادهای توسط محققان قبلی ارائه نشده بود. لذا تصمیم گرفتیم یک پایگاه داده ایجاد نماییم.
نیاز تحقیقات گرافولوژی (چه بصورت دستی و چه بوسیله کامپیوتر ) به یک پایگاه داده، ما را برآن داشت تا نسبت به ایجاد و ارائه آن اقدام نماییم. لذا مجموعهای از دستخط های فارسی جمع آوری و با دقت 600 dpi اسکن گردید. در راستای اخذ دستخط با بهره گرفتن از نظر اساتید روانشناسی برآن شدیم که نوشته ای واحد که متن آن از لحاظ تحریک احساسات خنثی باشد انتخاب کنیم تا هنگام نوشتن، احساسات افراد دستخوش تغییرات ننماید و از طرفی متن روان و سادهای باشد. لذا یک متن خنثی از کتاب فارسی اول راهنمایی انتخاب گردید و از افراد خواستیم تا از روی آن بنویسند. از آنجایی که جهت راستی آزمایی تحقیقات گرافولوژی نیازمند به شناختی از شخصیت افرادی که دستخط های آنها بررسی میکنیم داریم ، در کنار اخذ دستخط، از افراد خواستیم تا پرسشنامهای را پرکنند. لذا پایگاه داده ارائه شده شامل نمونه دستخط ها به همراه پرسشنامه تکمیل شده شخصیتی افراد می باشد. پرسشنامه مورد استفاده ما در این تحقیق فرم کوتاه 71 عبارت پرسشنامه شخصیتی MMPI می باشد .
3-2-1 پرسشنامه شخصیتی MMPI
آزمونهای هوش، آزمونهای شخصیت، سنجشهای رفتاری و مصاحبه های بالینی، همگی درمورد مراجع، اطلاعات مهمی را فراهم میکنند . مشاور و روانشناس باید این اطلاعات را ترکیب و یکپارچه کند و بر این اساس دربارهی وضعیت کنونی مراجع فرضیه هایی بسازد و سپس با بهره گرفتن از فنون مختلف، درستی فرضیه ها را بیازماید و بر آن اساس تدابیر درمانی مناسب را طراحی کند.
آزمونهایی را که در فرایند مشاوره و روان درمانی به کار میروند، می توان به سه طبقه تقسیم کرد:
آزمونهای توانایی ذهنی، آزمونهای شخصیت و آزمونهای روان- عصب شناختی (نوروپسیکولوژی)، آزمونهای رورشاخ، TATوMMPI نیز ازجمله آزمونهای متداول شخصیتی در موقعیتهای مشاوره و روان درمانی هستند .
پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا MMPI در روان سنجی و مطالعات روان شناختی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. شاید در حوزه روان شناسی کمتر پرسشنامه ای را بتوان یافت که به اندازه MMPI مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته باشد. MMPI کاربرد و موارد استفاده بسیار وسیعی دارد. این پرسشنامه بارها و بارها در نقاط مختلف جهان بر روی گروه های متفاوت اجرا گردیده است. این پژوهش ها سال هاست که ادامه دارد و تاکنون نتایج ارزشمندی را در برداشته است و از این طریق پیشرفت های وسیعی در زمینه های مختلف به خصوص تشخیص بیماریهای روانی حاصل شده است. از زمان تدوین پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا توسط هتاوی ومک کین لی در سال 1940 این آزمون یکی از پر مصرف ترین پرسشنامه های شخصیتی بالینی بوده است10.

پرسشنامه MMPI به وسیله هاتاوی و مک کین لی تهیه شده است تا به تشخیص بالینی بیماران کمک کند. آنها نخستین بار این پرسشنامه را در سال 1941 عرضه کردند . هدف آنها این بود که اولا ابزاری در اختیار روان شناسان و روان پزشکان قرار دهند که بتوانند جنبه های مختلف شخصیت به هنجار و نابه هنجار را بررسی نمایند، ثانیا کاربرد ساده باشد، ثالثا حتی الامکان حاوی همه خصوصیات ممکن جهت بررسیهای آماری و وارسی اعتبار باشد و بالاخره بتوان با روش تجربی اعتبار آن را بدست آورد. این پرسشنامه که دارای 550 عبارت است ابتدا در مورد 800 بیمار روانی که به دقت انتخاب شده و تشخیص مرضی آنها از نظر بالینی کامل بوده است اجرا گردید. سپس همین عبارات را در مورد 700 نفر از افراد عادی که از همان ناحیه جغرافیایی به عنوان گروه شاهد انتخاب شده بودند اجرا گردید. پاسخ های افراد بیمار از گروه های تشخیصی مختلف را با پاسخ های افراد گروه شاهد مقایسه کرده و سوالاتی را که از لحاظ تشخیص افتراقی بین دو گروه ارزش خوبی داشتند برگزیدند. به این ترتیب هشت معیار بالینی به دست آمد. به این هشت معیار مرضی معیار دیگری که عمدتاً از آزمون ترمن مایلز اقتباس شده بود و بیشتر خصوصیات مردانگی زنانگی را مورد بررسی قرار میداد افزودند. این 9 مقیاس را با افزودن چهار مقیاس دیگر که جهت بررسی اعتبار و چگونگی پاسخ های آزمونی است تکمیل کردند. به این ترتیب جمعا 13 مقیاس به وجود آوردند که شامل مقیاس های اعتباری و مقیاسهای بالینی است. حدود 200 سوال پرسشنامه MMPI در تمام مشکلات بالینی لازم نیست. مینی مالت فرم کوتاه 71 جمله ای پرسشنامهMMPI است. این فرم را در سال 1968 کینکانن برای فرم اصلی MMPI تهیه و مینی مالت نامگذاری کرد. کینکانن اعتبار مینی مالت را بر روی بیماران روانی بستری مورد مطالعه قرار داد، رابطه آنرا با فرم بلند MMPI بررسی کرد، و به این نتیجه رسید که در مینی مالت فقط 9 درصد کاهش در قابلیت اعتماد و 14 درصد کاهش در شباهت نیم رخ ها مشاهده می گردد و .
یکی از دلایل طرح مینی مالت در سال 1968 استفاده از آن در مواقعی است که اطلاعات حاصل از اجرای مورد نیاز باشد ولی کاربرد فرم اصلی به دلایلی غیر عملی است. اخوت، براهنی، شاملو، و نوعپرست 71 عبارت از پرسشنامهMMPI را اقتباس و با در نظر گرفتن فرهنگ خاص ایرانی آن را در فرم کوتاهی تدوین و رشته ای از فعالیت های پژوهشی را در این زمینه آغاز کردند. پژوهش هایی که تاکنون انجام شده و گزارش قسمتی از آن در مجلات علمی کشور و مجامع بین المللی ارائه شده است بیانگر ارزش تشخیصی فرم کوتاه 71 جمله است .
مقیاس های پرسشنامهMMPI به دو دسته تقسیم میشوند:
الف ) مقیاس های اعتباری
مقیاس L : این مقیاس شامل 5 عبارت است که بیانگر خشکی، تحجر، و در عین حال کمال گرایی آزمودنی است. نمره زیاد در این مقیاس بیان کننده آن است که آزمودنی سعی داشته چهرهای جز آنچه هست از خود معرفی کند.
مقیاس F : این مقیاس دارای 15 عبارت است. نمره زیاد در این مقیاس بیشتر معلول اشتباه آزمودنی در پاسخ دادن به 15 سوال آن، عدم فهم سوال ها و یا عدم همکاری وی است. افراد گوشه گیر و آنان که افکار غیر عادی دارند. در این مقیاس نمره بالایی دارند. نمره بالا در این مقیاس نیز نشانه اغتشاش فکری آزمودنی و یا عدم همکاری یا عدم درک عبارات توسط آزمودنی است، در حالی که افراد آرام و قابل اعتماد در این مقیاس نمره پایینی به دست خواهند آورد.
مقیاس K : این مقیاس شامل 16 عبارت است و بر اساس مطالعات تجربی تهیه شده است. در این مقیاس افرادی که خود را حقیر نشان میدهند و نیز افراد بیمار به سبب انکار علائم مرضی نمره بالایی کسب میکنند. به طور کلی این میزان برای اندازه گیری حالت دفاعی تهیه شده است. افراد بدبین و محتاط در این مقیاس نمره پایینی به دست خواهند آورد.
با بررسی نمره آزمودنی در مقیاس های FوK میتوان به نگرشهای وی و چگونگی پاسخ دادن او به سوالها پی برد. هرگاه F در نیمرخ آزمودنی بالاتر از K باشد، وی سعی داشته است خود را بدتر از آنچه هست جلوه دهد. هرگاهF در نیمرخ آزمودنی پایین تر از k باشد، آزمودنی سعی داشته است خود را بهتر از آنچه که هست نشان دهد و درگیری های عاطفی خویش را انکار کند 14.
ب ) مقیاس های بالینی
مقیاس HS : این مقیاس که شامل 14 عبارت است مربوط به طرز تلقی و برداشت آزمودنی از وضع جسمانی خویش است. افرادی که از وضع جسمانی خود شکایت دارند در این مقیاس نمره بالایی خواهند آورد.
مقیاس D : این مقیاس که متشکل از 20 عبارت است حالات ناامیدی و گوشه گیری و همچنین عدم اعتماد نفس افراد را میسنجد.
مقیاسHY : این مقیاس متشکل از 25 عبارت است. افرادی که زیاد متکی به دیگران هستند و در مورد ناراحتی های خود به اندازه کافی بینش ندارند و کسانی که رفتارشان فاقد پذیرش اجتماعی است در این میزان نمره های بالایی به دست میآورند.
مقیاسPD : این مقیاس دارای 19 عبارت است و نشان دهنده عدم توافق و ارتباط گرم با اجتماع و خانواده است. نمره زیاد در این میزان مربوط به افرادی است که بر علیه خانواده و محیط عصیان می کنند. نوجوانان بزهکار نیز در این مقیاس نمره بالایی به دست میآورند.
مقیاسPA : این مقیاس دارای 14 عبارت است که محتوای آن ها را حساسیت ها، موازین اخلاقی، بدبینی و شکایت از دیگران و اشاره به کمبود های

]]>