برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
علمی

دانلود مقاله دانشگاه علوم پزشکی و ارتباط معنی دار

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} ویسفاتینمقدار همبستگی پیرسونمقدار P280/0-062/04-3-6- آزمون سوال ششمآیا بین تغییرات IL-6 و TNF-α پلاسما پس از تمرینات شدید بیهوازی در... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

دانلود مقاله تحلیل رگرسیون چندگانه و حداکثر اکسیژن مصرفی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} ثاقب جو و همکاران(1389)، در تحقیقی بر روی 38 زن دارای اضافه وزن نشان دادند که تمرین مقاومتی همراه با تغییر در ترکیب بدن و کاهش... متن کامل

By مدیر سایت, ago